Zapisnik rednega občnega zbora, 28. 3. 2017

Zapisnik rednega občnega zbora Joga Združenja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Združenje),
ki je potekal dne 28.3.2016 s pričetkom ob 15. uri
v prostorih City hotela, Dalmatinova 15, Ljubljana

Prisotni člani: Daša Lakner, Robert Hönn, Nataša Petavs, Nataša Rhind-Tutt, Peter Marinič, Nina Trebec, Marta Perčič, Mira Peunik, Elizabeta Vasilić, Klavdija T. Klofutar, Polona Sepe in Alenka Košorok Humar.

Zbrali smo se na rednem občnem zboru ob 15. uri, ki je bila določena v pravočasno poslanih vabilih. Ob 15. uri je bilo prisotnih 12 članov od 192 članov Združenja. Zato smo v skladu s četrtim odstavkom 15. člena statuta Združenja naš zbor odložili za 15 minut in ugotovili sklepčnost. Občni zbor otvori in vodi podpredsednik Robert Hönn v skladu s 17. členom statuta.

Povzetek dogajanja:

Dnevni red:
1. Poročilo o dosedanjem delu in pregled letnega poročila za leto 2016.
2. Nadaljnji koraki za urejanje statusa učitelja/ce joge in statusa šol joge.
3. Razno.

Uvodoma podpredsednik Združenja Robert Hönn predstavi dnevni red in predlaga za zapisnikarico zbora Alenko Košorok Humar.

SKLEP (soglasno sprejet): Zapisnik današnjega občnega zbora piše Alenka Košorok Humar.

Ad 1. Poročilo o dosedanjem delu in pregled letnega poročila za leto 2016:

Podpredsednik podrobno poroča o delu organov ter članov, opravljenem v letu 2016.

Poroča, da je po današnjih podatkih naše Združenje sestavljeno že iz več kot 190 članov, ki delujejo na več kot 30. različnih lokacijah v Sloveniji in več le-teh tudi v tujini.

Poda tudi poročilo o tem, kaj vse je bilo postorjenega od lanskega januarskega občnega zbora.
Med drugim smo dne 18.4.2016 v skladu s sklepom januarskega občnega zbora (2016) predložili Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS Slovenije dva programa usposabljanja za joga učitelja z nazivom Učitelj joge JZS 300 (strokovni delavec 2) in Učitelj joge JZS 600 (strokovni delavec 3). Potrdila sta ga oziroma dala pozitivno mnenje do sedaj dve potrebni telesi – Olimpijski komite Slovenije in Fakulteta za šport. Končna – formalna odločitev bo sprejeta na Strokovnem svetu RS na njegovi aprilski seji. Za dodatne module, ki smo jih predlagali poleg dveh programov, ni potrebno regulacija na državni ravni, ampak le v okviru našega JZS.

V lastni režiji smo organizirali Svetovni dan joge pri Etnografskem muzeju v juniju 2016, kjer je bila kljub slabemu vremenu velika udeležba. Podpredsednik pojasni tudi vse dogajanje okoli tega dneva v preteklem letu (leta 2015). V letošnjem letu bomo ponovili, vsaka sugestija in predlogi so dobrodošli!

Izvedli smo kar nekaj izobraževanj – vikend usposabljanja: zgodovina joge, anatomija, filozofija joge, in tudi letos v januarju in marcu izvedli predavanja vseh splošnih predmetov predpisanih s strani MIZŠ.

Vsi se strinjamo, da moramo člane o izobraževanju bolj ažurno obvseščati.

Finančno poročilo in stanje na dan 31.12.2016: 2.826,00 EUR

Dobrodelnost – projekt Botrstvo: 360,00 eur sredstev smo nakazali v letu 2016.

SKLEP: Poročilo podpredsednika za leto 2016 se sprejme.

Ad 2. Nadaljnji koraki pri urejanju statusa učitelja joge in statusa šol joge:

V glavnem smo to točko obdelali že v predhodnji točki, pri poročilu podpredsednika in vmesni razpravi.
Obvezno permanento usposabljanje joga učitelja je še vedno: 15 ur poučevanja in 10 ur na delavnicah oziroma različnih usposabljanjih, kakršnihkoli v zvezi z jogo, masažami, sprostitvenimi tehnikami, gibanjem. To je minimum za obnovitev članstva. Ta dolžnost ostaja.

SKLEP: Članstvo se obnavlja letno do 28.2. za tekoče leto (minimalno 15 ur poučevanja in 10 ur na delavnicah oziroma usposabljanjih), do tega datuma se tudi plača članarina (10,00 eur). Izjema glede poučevanja in usposabljanja so različna bolezenska stanja, porodniška, inpd., o čemer sklepa izvršilni odbor.

SKLEP: Člani smo seznanjeni glede statusa joga učitelja in joga šol.

Ad 3. Razno:

Članom v letu 2017 ponudimo kvalitetno delavnico kakšnega učitelja iz tujine. Prisotni člani se s tem strinjajo. Zbiramo predloge za usposabljanje, vabljeni k sodelovanju s sugestijami in predlogi! Kotizacija na takšno usposabljanje bo za naše člane simbolična (kot resnost prijave), za vse ostale tržna.

Mednarodni dan joge 2017: Nina Trebec predlaga dogodek kot npr. pred leti (Čuti, Misli, Deluj) na Kongresnem trgu, kjer je bilo udeleženih več šol joge, zelo raznovrstno. Morda prostor od Moderne galerije do Prešernove? Brez imen šol, nujno za čim več ljudi. Polona Sepe predlaga “light motiv”, recimo: Upočasnite se, bodite v tišini, yame in niyame, .. za naslednje leto (2018) bo kaj ustvarjalnega in domiselnega predlagala. Lahko gremo tudi v kako dobrodelno ustanovo in delamo. Premislimo in v naslednjih 15 dnevih zbiramo predloge za organizacijo dogodka, ne samo v Ljubljani, tudi po drugih krajih Slovenije.

Ponovno razpravljamo o našem statusu joga učitelja in joga šol. Nataša Petavs pojasni, da pojma šport” ne moremo enači samo z vrhunskim, tekmovalnim športom. Šport ima več pojavnih oblik. To je tudi rekreativni šport, vse oblike rekreacije in gibanja, gibalnih oblik, sprostitvenih oblik. Mi se uvrščamo pod rekreativne dejavnosti, kot prostočasne dejavnosti.

Razpravljamo tudi o tem, da bomo morali določiti in plačati nekoga, ki se bo ukvarjal z administrativnim in delno tudi strokovnim delom za JZS, ki bo opravljal nalogo tajnice, ker so zadeve prešle meje obvladovanja in amaterskega dela. Dnevno je veliko pošte naših članov, katerim je potrebno odgovarjati, urejati z računovostvom, institucijami, obeta sem nam tudi veliko delo z registracijami diplom, vse za članstvo, ki presega številko 190! O tem bomo morali čim prej odločati in sprejeti racionalno rešitev zbiramo ponudbe ter angažirati nekoga, ki bo to profesionalno opravljal.
Razpravljamo tudi o povišanju članarine in soglasno sprejmemo

SKLEP: Članarina se poviša na 20,00 eur, kar velja od 1.1.2018.

Vsi gornji sklepi so bili soglasno sprejeti, nihče se ni vzdržal in nihče ni bil proti.

Zaključeno: 16.30.

Zapisnik zapisala:
Alenka Košorok Humar

Vabilo na vikend izobraževanja

18. in 19. marec 2017

Vabimo vas na neobvezna, a koristna predavanja, ki so za člane JZS brezplačna.

Cena za zunanje udeležence je 120,00 € na dan oz. 200,00 € za celoten modul. Poslali vam bomo račun, ki ga poravnajte do 17. 3. 2017.

Urnik

Sobota

  • 8.00-12.30 – Osnove pedagogike in didaktike programov športne rekreacije, Natasa Petavs
  • 13.30-18.00 – Osnove teorije in metodike vadbe športne rekreacije, Mito Šinkovec

Nedelja

  • 8.00-12.30 – Management in zakonodaja programov športne rekreacije, Nataša Petavs, Alenka Kosorok Humar
  • 13.30-18.00 – Osnove razvojne psihologije in psihologije športne rekreacije, Katra Kodela

 

Kje?
Dvorana ŠOU, Vojkova 63
.

Zaradi kapacitete dvorane vas prosimo, da pošljete obvezno predhodno prijavo na info@joga-zdruzenje.si

Vabilo na občni zbor

Dragi člani Joga združenja Slovenije – učitelji/-ce joge!

Vabimo vas na letni občni zbor, ki bo potekal v City hotelu (Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana), v torek, 28. 3. 2017 ob 15.00.

Dnevni red:

  1. Pregled letnega poročila
  2. Nadaljnje delovanje Združenja
  3. Razno

Po nepotrebnem se po spletu ponovno širi zmeda glede statusa joga učiteljev. Informacije, ki jih navajamo na spletni strani JZS, so točne in resnične.

Kot združenje enakovrednih članov smo se demokratično odločili, da uredimo svoj status na pregleden način. Prijavili smo programa na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (ki je pristojno za športno-rekreativne vadbe), do sedaj pridobili vsa potrebna pozitivna mnenja in programa sta v končnem krogu verifikacije.

Vsak gre po svoji poti in vsak ima svoja vrata. Kot že rečeno, se bo moral tudi vsak ponudnik joge odločiti, kako in kam se bo uvrstil. Seveda MIZŠ ni pristojno za preverjanje in nadzor vseh tistih, ki bodo “zunaj” sistema, kar pa ne pomeni, da jim ne bo potrebno urediti svojega statusa prav tako na pregleden način.

Dopis Strokovnega sveta RS za šport z dne 15. 2. 2017, to samo potrjuje. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS ne more posegati in nima pristojnosti, da presoja veljavnost diplom in certifikatov oseb, tudi učiteljev joge, ki niso in se ne bodo vključili v programe, ki sodijo v njegovo pristojnost. Tisti, ki pa se bodo vključili v te programe, bodo njihove diplome in certifikati obravnavani in priznani v skladu z načelom o pridobljenih pravicah.

S članstvom v Joga združenju Slovenije pridobite verifikacijo vaše diplome/certifikata o strokovni usposobljenosti, ki je veljavna na državni ravni v Republiki Sloveniji.

S spoštovanjem,
strokovno – programska komisija JZS

Skupaj smo močnejši!