Vpis v razvid strokovnih delavcev v športu

V skladu z novim Zakonom o športu se morajo vsi strokovni delavci (vaditelji, učitelji, trenerji ipd.) vpisati v razvid MIZŠ.

–> Besedilo MIZŠ <–

–> VLOGA ZA VPIS <–

Posredujemo vam povezavo do obrazca, ki ga izpolnite in podpišete nato pa po elektronski pošti pošljete na MIZŠ: gp.mizs@gov.si
Skupaj s fotokopijo diplome o izobrazbi ali usposobljenosti na področju športa (državna diploma, ki jo je izdalo Joga združenje Slovenije) in fotokopijo osebnega dokumenta.
V obrazce pišete uradni naziv, ki je napisan na vaši diplomi, ki jo je izdal JZS.

Vpis v register nima določenega roka do kdaj naj bi to opravili, a ne pozabite le-to storiti.

V pomoč primer:
Ime/naziv programa: Usposabljanje za učitelja joge JZS 300 / 600

NOSILEC USPOSABLJANJA / IZDAJATELJ POTRDILA O USPOSOBLJENOSTI (ime/naziv nosilca usposabljanja, ki je izdala potrdilo o usposobljenosti): Joga združenje Slovenije

Pridobljen naziv: Učitelj joge JZS 300 / 600

Športna rekreacija (vpišite panogo): joga

JZS Presents: Mark Whitwell – Teaching without Power Structures

Sobota, 30.11.2019 in nedelja, 1.12.2019

9.00 do 12.00 in 14.00 do 17.00 (pavza od 12.00 do 14.00)

Trajanje: 6 ur na dan
Cena za člane* JZS: 50 € (zgodnji ptič – registracija do 1. 10. 2019) / 70 €
Cena za zunanje udeležence: 200 € (možnost registracije šele po 1. 10. 2019, v primeru prostih mest)

Lokacija: Best Western Premier Hotel Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana

Registracija: info@joga-zdruzenje.si (mesto si zagotovite s plačilom – če potrebujete račun na podjetje, to napišite ob prijavi)

Joga Združenje Slovenije z največjim veseljem in ponosom predstavlja svetovno znanega učitelja joge – starosto Krishnamacharijeve tradicije Marka Whitwella! Ne zamudite te edinstvene priložnosti, da spoznate njegovo srčno, intimno, čuječe poučevanje joge, ki bo obogatilo vsako učiteljico/učitelja joge!

The teaching of the heart of Yoga is: the thought structure that assumes a teacher is a knower or an authority must dissolve. The patriarchy creates and thrives on the thought structure that someone “knows” and therefore others do not. It is false. The success of powerful men, be it in spiritual or secular worlds, does not lift all people. It enslaves all people. Clearly everyone is already the power, pure intelligence, and utter beauty of the cosmos and is in perfect and intrinsic harmony with the rest of the cosmos. Yoga is merely participation in this fact, which is true whether or not it is acknowledged by the mind. To make our Yoga pure and honest we must dissolve the power structures that sell us patterned behaviour towards a future ideal and instead participate in our own life-current. We throw out all patterns put in us by orthodoxy and claim our own life.

During the two days, we will:
– explore adding mantra to asana and pranayama practices
– experience asana as moving pranayama, and how asana and pranayama can lead to effortless meditation
– explore how breath and bandha create alignment, not the will of mind of practitioner or teacher
– learn how the principles of breath and bandha taught by Krishnamacharya can be integrated into the Yoga you already know and love, to “supercharge” it
– explore a range of pranayama for different student needs
– discuss how to make sure the teacher is “no more than a friend, no less than a friend” and dissolve imaginary hierarchies
– learn how to make home yoga practice accessible to every student
– explore what “advanced” really means beyond just physical attainment of asana.
– learn how to keep students safe in the studio and at home.

What Mark Teaches

Mark teaches Ha-Tha Yoga, which against common understanding means all physical forms of Yoga practice, not a specific “style”. Hatha means the merging of the sun and moon, the male and female, prana and apana (two energies), and is a purificating and re-balancing practice where breath and body movement are one. The practice includes Asana (postures), Pranayama (breathing exercises which move, activate and increase Prana, vital energy), Bandha (energy locks), Meditation, Relaxation and Chanting.

Join internationally beloved teacher Mark Whitwell as he shares the principles from his teachers, Tirumalai Krishnamacharya, ‘the teacher of the teachers’, and his son T.K.V. Desikachar.
Mark has taught yoga for over three decades throughout the US, Asia, Europe, Australia, and New Zealand, and is the editor and contributor to TKV Desikachar’s book The Heart of Yoga.
These principles are easily learned and will ensure the Yoga that you teach and practice is efficient, powerful, and safe—grounded in breath and bandha. Mark has been teaching for decades around the globe the tools that enable every individual to find the Yoga that is right for them: participation in life, not a struggle to become something or someone else.

More about Mark Whitwell

*za aktivnega člana se smatrajo tisti, ki so v letu 2019 poravnali članarino.

Joga združenje Slovenije po 23.6. 2019 ne izdaja več državnih diplom

Poleti 2018 je bil objavljen nov pravilnik o športu in usposbljanju, ki prične veljati 24.6.2019, na podlagi novega Zakona o športu, bo na državnem nivoju bo veljal en sam uniformni program, v trajanju 100 ur na nivoju vseh športnih in rekreativnih vadb, ki bo podeljeval neko splošno potrdilo o usposobljenosti za poučevanje  športno rekreativnih vadb.

Seveda pa so same “specializacije” (joga, pilates, različne telovadbe, odbojka, plavanje ipd.) prepuščene prostemu trgu usposabljanj.

“Program usposabljanja prve stopnje za področje športne rekreacije, ki ga v skladu z ZŠpo-1 lahko predlaga samo OKS-ZŠZ, bo moral vključevati tiste posebne vsebine, ki posamezniku z uspešno zaključenim usposabljanjem omogočajo pridobitev kompetenc oziroma znanj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športne oziroma gibalne dejavnosti, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave (drugi odstavek 8. člena Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, Uradni list RS, št. 49/18). Program usposabljanja druge stopnje za področje športne rekreacije, ki ga v skladu z ZŠpo-1 lahko predlaga samo OKS-ZŠZ, bo moral vključevati tiste posebne vsebine, ki posamezniku z uspešno zaključenim usposabljanjem omogočajo pridobitev kompetenc oziroma znanj, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športne/ gibalne dejavnosti, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave (drugi odstavek 9. člena Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu).”

Vsi tisti, ki ste že pridobili državno diplomo (ali pa ste do spomladi 2019 pričeli usposabljanje v eni od registriranih JZS joga šol) vam le-ta seveda velja in vam ni potrebno nobeno dodatno usposabljanje.

 

Yoga Festival 4The Soul


Datum: 31.5. – 4.6.2019
Lokacija: Pine Beach – Eco Resort, Pakoštane, Hrvaška

Tokratni mednarodni joga festival ni klasičen joga festival ali joga konferenca, kot ste ga morebiti vajeni.
YOGA FESTIVAL 4THE SOUL je nadgradnja joga festivala saj ponuja in hkrati vabi na kratke joga počitnice ter oddih za posameznika, skupino oziroma vso družino.
V sencah borovega gozda, tik ob valovih sinjega jadranskega morja srednje Dalmacije, se boste lahko prepustili vodenju izkušenih učiteljev joge, poglobili znanje in prakso starodavne indijske umetnosti življenja v ravnovesju, se sprostili v družbi somišljenikov in ob večernih tonih meditativne glasbe (kirtana) poleteli nad oblake vsakdana.

Ponujamo vam 2 paketa:
– 5 dni/4 nočitve
– 4 dni/3 nočitve

Program in cene >>

 

Oba paketa zajemata:
* Namestitev v naravnih in preprostih bungalovih iz tika
* Zajtrk, kosilo, večerjo, prigrizke in pijačo
* Celoten joga program festivala
* Kirtan

Popust za člane JZS:
– 15% do 31.3.2019/ na osebo (vplačano do tega datuma na redno ceno)
– 10% do 15.4.2019/ na osebo (vplačano do tega datuma na redno ceno)
po teh datumih pa -5% na osebo na redno ceno

Za člane JZS: dobite svojo KODO, ki jo boste vpisali ob registraciji – za kodo za popust pišite na info@yogafest4soul.com

*Bodite pozorni, če izberete npr. bungalow za 3 ali 4 osebe je tudi cena na osebo nižja, kot pa, če si izberete bungalow za 1 osebo

Zapisnik rednega občnega zbora JZS 2019

Zapisnik rednega občnega zbora Joga združenja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Združenje), ki je potekal v petek, dne 25.1.2019 s pričetkom ob 16.30 uri v prostorih City hotela, Dalmatinova 15, Ljubljana

Prisotni člani:  Daša Lakner, Robert Hönn, Mira Peunik, Nataša Peunik, Petra Smolnikar, Nataša Petavs, Nina Mihelič in Alenka Košorok Humar.

Zbrali smo se na rednem občnem zboru ob 16.30 uri, ki je bila določena in sklicana v pravočasno poslanih vabilih vsem članom. Ob 16.30 uri je bilo prisotnih 8 članov od 243 članov Združenja. Zato smo v skladu s četrtim odstavkom 15. člena statuta Združenja naš zbor odložili za 15 minut in ugotovili sklepčnost.

Občni zbor otvori in vodi predsednica Daša Lakner v skladu s 17. členom statuta.

Povzetek dogajanja:

DNEVNI RED:

 1. PREGLED IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA ZA 2018.
 2. DRUŠTVENE VOLITVE ZA: predsednika/co, podpredsednika/co , izvršni odbor,
 3. NAČRTOVANJE PREDVIDENIH AKTIVNOSTI ZA LETO 2019.
 4. RAZNO.

Uvodoma predsednica Združenja Daša Lakner predstavi dnevni red in predlaga za zapisnikarico  zbora Alenko Košorok Humar.

SKLEP (soglasno sprejet): Zapisnik današnjega občnega zbora piše Alenka Košorok Humar.

Ad 1. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2018:

Predsednica podrobno poroča o delu društva, organov ter članov, opravljenem v letu 2018. Med drugim smo organizirali 3 skupne vikende izobraževanj (kot npr. anatomija, jogijska filozofija, management v športu, psihologija, itd). Smo tudi soorganizirali ljubljansko joga konferenco v maju 2018, dogodek je bil še kar dobro obiskan. So se pa člani bolj “borno” odzvali, kljub ugodnostnim pri nakupu karte.

Podprli smo tudi predavanje dr. Claudie Welch v novembru 2019, ki ga je organizirala naša članica Polona Sepe H.

Za Mednarodni dan joge – 21.6.2018 smo se na lanskem občnem zboru odločili, da sam dan obeležijo člani vsak po svojih šolah in studiih oziroma vadbah.

Naša tajnica društva Dijana Mikić je opravljala svoje delo korektno, največ je bilo dela z diplomami naših članov. Konec poletja 2017 smo namreč Dijano Mikić izbrali in angažirali za administrativno pomoč pri zabeleženju in ureditvi vseh administracij v zvezi z diplomami, izpolnjevanji programov, urejevanju postopkov v zvezi z diplomami, itd.

Predsednica poroča, da je po današnjih podatkih naše Združenje sestavljeno iz 243 članov, ki delujejo na več kot 30. različnih lokacijah v Sloveniji in več le-teh tudi v tujini.

Dobrodelnost: botri smo bili enemu otroku (360,00 EUR na letnem nivoju).

SKLEP: Poročilo predsednice za JZS za  leto 2018 se soglasno sprejme.

Ad 2. Društvene volitve:

Soglasno se izvolijo v nov 4 letni mandat:

Predsednica: Daša Lakner

Izvršni odbor: Daša Lakner, Robert Hönn (tudi podpredsednik in nadomestni član), Nataša Petavs in Alenka Košorok Humar

 

Ad 3. Načrtovane aktivnosti za leto 2019:

Članom se pojasni, da je bil poleti objavljen nov pravilnik o športu in usposbljanju, ki prične veljati 24.6.2019, na podlagi novega Zakona o športu, ki prinaša kar nekaj neznank na nivoju športno-rekreativnih vadb.  Na državnem nivoju naj bi veljal en sam uniformni program na nivoju vseh športnih in rekreativnih vadb. Mi gremo naprej, z našimi standardi. Imamo višje standard kot npr. Yoga Alliance. Postavlja pa se vprašanje, če ne bo več državnih diplom, kako učiteljem, ki so končali npr. 200 urno izobraževanje, predpišemo še tistih dodatnih 100 ur, do 300? Prisotni člani so soglasni in pooblaščajo izvršni odbor, da sprejme smernice in odločitev o tem.

Petra Smolnikar predlaga, da bi imeli en posebni Dan našega združenja z izobraževalno vsebino.

Člani smo si enotni, da bi imeli izobraževanje za vse naše člane (v letu 2019 oziroma 2020), ker se je iz članarin nabralo nekaj denarja, da povabimo kakšnega svetovno znanega učitelja. Vse člane se poziva, da sporočijo predloge koga povabiti. Že na predmetnem zboru pa evidentiramo možne nosilce izobraževanja:

 • Mark Withwell (predlaga Mira Peunik, ki bo kontaktirala glede razpoložljivosti)
 • Patrick Broome
 • Simon Borg Olivier
 • David Garrigues

Izobraževanje bi bilo predvideno v drugi polovici leta, oktober, november 2019, morda bi to bila vikend delavnica. Naredimo poizvedbe o ceni, namestitvi, prehrana, lokaciji (možne lokacije npr. City hotel,,spa zdravilišče, Mons hotel, Radisson hotel v BTC.., itd.).

Podaljševanje članstva: se pošlje poziv vsem članom za podaljšanje članstva (izobraževalne ure in članarina).

 

SKLEP: Članstvo se obnavlja letno do 28.2. za tekoče leto (minimalno 15 ur poučevanja in 10 ur na delavnicah oziroma usposabljanjih), do tega datuma se tudi plača članarina (20,00 eur). Izjema glede poučevanja in  usposabljanja so različna bolezenska stanja, porodniška, inpd., o čemer sklepa izvršilni odbor.

 

Ad 4. Razno:

Botrstvo 2019: še naprej po enaki praksi kot dosedaj, soglasno potrjeno.

 

Vsi gornji sklepi so bili soglasno sprejeti, nihče se ni vzdržal in nihče ni bil proti.

Zaključeno: 18.00.

Zapisnik zapisala:

Alenka Košorok Humar

Občni zbor 25. 1. 2019

Spoštovane članice in člani JZS,
vljudno vabljeni na občni zbor JZS, ki bo v petek, 25. 1. 2019 ob 16.30 v City hotelu, Dalmatinova 15, Ljubljana.

Ker je tokratni zbor tudi volilni, je še posebej zaželjena vaša udeležba!

Vabljeni tudi, da najkasneje do 10. 1. 2019 podate svoje predloge kandidatur za imenovanje v organe JZS. Predloge sporočite na: info@joga-zdruzenje.si

DNEVNI RED:
PREGLED IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA ZA 2018.
DRUŠTVENE VOLITVE ZA: predsednika/co, podpredsednika/co , izvršni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.
NAČRTOVANJE PREDVIDENIH AKTIVNOSTI ZA LETO 2019.
RAZNO.

Svojo udeležbo javite na info@joga-zdruzenje.si
Veseli bomo vašega aktivnega udejstvovanja.

Hormoni in žensko zdravje, dr. Claudia Welch

Kot soorganizatorji predstavljamo izredno zanimivo delavnico za ženske!
Razumevanje ženskega zdravja skozi sintezo ajurvede, kitajske medicine in zahodne znanosti.

V soboto, 3. novembra 9.30 – 13.00 in 14.30 do 16.30
in v nedeljo, 4. novembra 10.00 – 13.00 in 14.30 – 16.30
Parinama center, Cesta na Brdo 85, Ljubljana

Cena za članice JZS do pričetka delavnice: 180 €
(redna cena 205 €)
Informacije in prijave* : info@kriyatantra.com

Dr. Claudia nam bo pomagala razumeti hormone, hormonske spremembe, zdravje prsi, neplodnost in druge ženske težave skozi prizmo, ki združuje ajurvedo, nadi teorijo in zahodno znanost. V sodobnem svetu je stres glavni krivec za hormonalno neravnovesje. Spoznali bomo vlogo spolnih in stresnih hormonov , ter uporabili ajurvedsko nadi teorijo in dihalne tehnike, s katerimi lahko vplivamo na delovanje hormonov.

Dr. Claudia Welch je ajurvedska zdravnica, doktorica orientalne medicine in mednarodna predavateljica, ki se ukvarja prvenstveno z zdravjem žensk. Je avtorica dveh knjig Balance Your Hormones, Balance Your Life: Achieving Optimal Health and Wellness Through Ayurveda, Chinese Medicine and Western Science in The Four Qualities of Effective Physicians: Practical Ayurvedic Wisdom for Modern Physicians. Več o njej na  https://drclaudiawelch.com

Bodite udobno oblečene, jogijskih položajev ne bomo izvajali, bomo pa kako uro na dan posvetili negovanju prane.
Ta seminar dopolnjuje informacije iz knjige Balance Your Hormones, Balance Your Life: Achieving Optimal Health and Wellness through Ayurveda, Chinese Medicine, and Western Science, vendar branje te knjige ni neobhodno za razumevanje .

Dr. Claudia Welch bo predavala v angleščini, simultani prevod Tina Košir
Infomacije se bodo nadgrajevale zato udeležba samo v nedeljo ni možna.

Seminar organizira Kriya Tantra joga ob pomoči: Joga združenja Slovenije, Ajurjoge, Hormony joge in Parinama centra.

*ob prijavi dopište, da ste članica JZS.
Podatki za plačilo:
ALKION DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE IN PODPORO DUHOVNIH DIMENZIJ
Miklošičeva 15
1000 Ljubljana
TRR : SI56 3000 0000 8825 484
Sberbank : Swift SABRSI2X
Namen plačila: dr. Claudia

Ljubljana Yoga Conference 2018

Dragi člani Joga združenja Slovenije!

Obveščamo vas, da bo 26. in 27. maja 2018 potekala Ljubljana Yoga Conference.

Letošnji format konference obeta poglobljene delavnice s svetovno priznanimi učitelji joge!

Kot partnerji dogodka omogočamo vsem aktivnim članom JZS 30% popust (najvišji možen) na dvodnevne ali enodnevne karte za konferenco.

Ob registraciji (http://www.ljubljanayogaconference.com/registracija.html) v sporočilo napišite kodo: JZS_LYC2018

 

Se vidimo,
vaše Joga združenje Slovenije

Zapisnik rednega občnega zbora JZS

Zapisnik rednega občnega zbora Joga Združenja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Združenje), ki je potekal dne 2.2.2018 s pričetkom ob 16.30 uri v prostorih City hotela, Dalmatinova 15, Ljubljana

Prisotni člani:  Daša Lakner, Robert Hönn, Katja Mlakar, Matjaž Mulec, Nataša Petavs, Darja Rogelj in Alenka Košorok Humar.

Zbrali smo se na rednem občnem zboru ob 16.30 uri, ki je bila določena v pravočasno poslanih vabilih. Ob 16.30 uri je bilo prisotnih 7 članov od 210 članov Združenja. Zato smo v skladu s četrtim odstavkom 15. člena statuta Združenja naš zbor odložili za 15 minut in ugotovili sklepčnost. Občni zbor otvori in vodi predsednica Daša Lakner v skladu s 17. členom statuta.

 

Povzetek dogajanja

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2017.
 2. Načrtovanje predvidenih aktivnosti za leto 2018.
 3. Razno.

 

Uvodoma predsednica Združenja Daša Lakner predstavi dnevni red in predlaga za zapisnikarico  zbora Alenko Košorok Humar.

SKLEP (soglasno sprejet): Zapisnik današnjega občnega zbora piše Alenka Košorok Humar.

Ad 1. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2017:

Predsednica podrobno poroča o delu društva, organov ter članov, opravljenem v letu 2017.

Predsednica poroča med drugim, da sta bila naša programa za učitelja joge JZS 300 in JZS 600  sprejeta na MIZŠ, Direktoratu za šport v juniju 2017.

Poroča, da je po današnjih podatkih naše Združenje sestavljeno iz 210 članov, ki delujejo na več kot 30. različnih lokacijah v Sloveniji in več le-teh tudi v tujini.

Konec poletja smo Dijano Mikić izbrali za administrativno pomoč pri zabeleženju in ureditvi vseh administracij v zvezi z diplomami, izpolnjevanji programov, urejevanju postopkov v zvezi z diplomami, itd.

SKLEP: Poročilo predsednice za JZS za  leto 2017 se soglasno sprejme.

 

Ad 2. Načrtovane aktivnosti za leto 2018:

še za naprej planiramo jogijska izobraževanja (marec, oktober 2018, marec 2019):

3 vikendi – en iz zgodovine joge in anatomija, drugi anatomija in kineziologija ter eno izobraževanje  iz splošnih dif vsebin, ki so prilagojena za učitelje joge. O dejavnostih se pravočasno obvesti vse člane in ne zapiše le na spletni strani.

Joga konferenca Ljubljana 2018 – 26. in 27. 5. 2018, bo v organizaciji AMRITAM d.o.o., kjer pristopimo kot partnerji s cca 3.000 eur sredstev in bomo partnerji projekta joga konference, s tem se bo delno subvencionirala našim članom udeležba na tej joga konferenci.

Mednarodni dan joge 2018: Vsi posamezniki oziroma joga šole lahko v skladu s predpisi, organizirajo svojo flash mob akcijo, po različnih krajih Slovenije, s katero na različnih lokacijah obeležimo dan joge.

Sklep: KOT PARTNERJI VSTOPAMO K IZVEDBI JOGA KONFERENCE V MAJU 2018!

Mednarodni dan joge bodo  joga učitelji lahko praznovali v lastni režiji.

 

Ad 3. Razno:

AKTIVNI ČLANI IN NEAKTIVNI ČLANI JZS – pozovemo neaktivne člane, da obnovijo svoje članstvo. Državne diplome in ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v JZS se podeljujejo le aktivnim članom.

Daša Lakner posreduje predlog ene od članic, ki se zaradi vremenskih razmer ni mogla udeležiti OZ – Anite Leskovšek Feldin, da bi letni občni zbor prenašali po spletu, a z razpravo ugotovimo, da to ne bi bilo smotrno, saj je pomembna aktivno prisostvovanje na OZ.

 

SKLEP: Članstvo se obnavlja letno do 28.2. za tekoče leto (minimalno 15 ur poučevanja in 10 ur na delavnicah oziroma usposabljanjih), do tega datuma se tudi plača članarina (20,00 eur). Izjema glede poučevanja in  usposabljanja so različna bolezenska stanja, porodniška, ipd., o čemer sklepa izvršilni odbor.

Občni zbor se ne prenaša po spletu.

 

Vsi gornji sklepi so bili soglasno sprejeti, nihče se ni vzdržal in nihče ni bil proti.

Zaključeno: 17.30.

Zapisnik zapisala: Alenka Košorok Humar

VABILO na občni zbor Joga združenja Slovenije

Vabimo vas na občni zbor JZS, ki bo v petek, 2. 2. 2018 ob 16.30 v City hotelu, Dalmatinova 15, Ljubljana.

DNEVNI RED:

 • PREGLED IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA ZA 2017,
 • NAČRTOVANJE PREDVIDENIH AKTIVNOSTI ZA LETO 2018,
 • RAZNO.
Svojo udeležbo javite na info@joga-zdruzenje.si

Joga združenje Slovenije – združenje joga učiteljev Slovenije

Skupaj smo močnejši!
www.joga-zdruzenje.si