Joga združenje Slovenije po 23.6. 2019 ne izdaja več državnih diplom

Poleti 2018 je bil objavljen nov pravilnik o športu in usposbljanju, ki prične veljati 24.6.2019, na podlagi novega Zakona o športu, bo na državnem nivoju bo veljal en sam uniformni program, v trajanju 100 ur na nivoju vseh športnih in rekreativnih vadb, ki bo podeljeval neko splošno potrdilo o usposobljenosti za poučevanje  športno rekreativnih vadb.

Seveda pa so same “specializacije” (joga, pilates, različne telovadbe, odbojka, plavanje ipd.) prepuščene prostemu trgu usposabljanj.

“Program usposabljanja prve stopnje za področje športne rekreacije, ki ga v skladu z ZŠpo-1 lahko predlaga samo OKS-ZŠZ, bo moral vključevati tiste posebne vsebine, ki posamezniku z uspešno zaključenim usposabljanjem omogočajo pridobitev kompetenc oziroma znanj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športne oziroma gibalne dejavnosti, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave (drugi odstavek 8. člena Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, Uradni list RS, št. 49/18). Program usposabljanja druge stopnje za področje športne rekreacije, ki ga v skladu z ZŠpo-1 lahko predlaga samo OKS-ZŠZ, bo moral vključevati tiste posebne vsebine, ki posamezniku z uspešno zaključenim usposabljanjem omogočajo pridobitev kompetenc oziroma znanj, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športne/ gibalne dejavnosti, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave (drugi odstavek 9. člena Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu).”

Vsi tisti, ki ste že pridobili državno diplomo (ali pa ste do spomladi 2019 pričeli usposabljanje v eni od registriranih JZS joga šol) vam le-ta seveda velja in vam ni potrebno nobeno dodatno usposabljanje.