Tabela

Kako narediti preglednico ur poučevanja joge ob IRJU 200/500 registraciji?
Preprosto. Za vsako leto posebej pomnožite koliko ur joge na teden ste učili s številom tednov poučevanja v tistem letu. Torej pripravite enostaven izračun po letih, ki nam bo olajšal pregledovanje vaše prijave.

Primer: leto 2000 – 4 ure x 40 tednov = 160 ur

Ne potrebujete dokazil, kje vse ste poučevali jogo, saj vam zaupamo in verjamemo, da se vsi zavedamo pomembnosti satye (resnicoljubja). Hvala!