Občni zbor 2024

Spoštovane članice in člani!

Vabljeni na letni občni zbor Joga združenja Slovenije, ki bo potekal v petek, 2. 2. 2024 ob 16:30

Potekal bo v online obliki preko zoom-a.

Veseli bomo čim večje udeležbe!

Občni zbor JZS

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86306257254

Meeting ID: 863 0625 7254

Passcode: JZS

Prosimo vas, da se zaradi vodenja evidence prisotnih, označite s polnim imenom ob vstopu na online občni zbor.

DNEVNI RED:
1. PREGLED IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA ZA 2023.
2. NAČRTOVANJE PREDVIDENIH AKTIVNOSTI ZA LETO 2024.
3. RAZNO.

Veseli bomo vašega aktivnega udejstvovanja.

Ne pozabite obnoviti članstva za koledarsko leto 2024 in se pridružiti zaprti Facebook skupini
Joga združenja Slovenije namenjeni povezovanju joga učiteljic-ev!

Simon Borg-Olivier in Ljubljana!

* English version below *

Yoga Synergy za modernega človeka- Simon Borg- Olivier v Ljubljani

6- dnevni dogodek bo potekal od petka, 1.9.2023 do srede 6.9.2023.

Sestavljen je iz dveh delov:

  • 3 – dnevna vikend delavnica: YOGA SYNERGY ZA MODERNEGA ČLOVEKA, od petka,
    1. 9. 2023 (od 16.00 do 19.00), do nedelje 3. 9. 2023 (sob, ned: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 17.00)
  • 3 – dnevna poglobljena delavnica: YOGA SYNERGY ZA MODERNEGA ČLOVEKA, od ponedeljka 4.9. 2023, do srede 6.9.2023 (od 9.00- 12.00 in od 14.00 do 17.00 vsak dan)

VSEBINA DOGODKA:
Teme, ki jih bomo obravnavali v sklopu vsakodnevnih 6-urnih delavnic so: meditacija, pranajama, filozofija in osnove joge, anatomija, uporaba band, zdrava in gibljiva hrbtenica, aktivacija sklepov,… Teme nam bo Simon predstavil v medsebojnem odnosu, prek predavanj in praktičnega dela v obliki delavnic, ki bodo vsebinsko potekale tudi glede na potrebe prisotnih. Dogodek bo potekal v angleščini, na voljo bo nekdo, ki bo lahko prevedel morebitna vprašanja/ nerazumljivosti.
Dogodek je še posebej primeren za učitelje joge, ki želijo aplicirati različna znanja o poučevanju, gibalnih vzorcih, kombinaciji pranajam in v svojo prakso, in za resne praktikante.

URNIK:
VIKEND (Petek, 1.9.2023 – Nedelja 3.9.3023):
– Petek (1.9.) : Uvodna delavnica/praksa od 16.00 do 19.00
– Sobota in Nedelja (2.9. -3.9.) :
Jutranja delavnica/praksa od 9.00 do 12.00 in popoldanska delavnica/praksa od 14.00 do 17.00.

Vmes 2 uri čas za kosilo, druženje, sprehod

PONEDELJEK, TOREK, SREDA (4.9.2023- 6.9.2023)
Jutranja delavnica/praksa od 9.00 do 12.00 in popoldanska delavnica/praksa od 14.00 do 17.00.

Vmes 2 uri čas za kosilo, druženje, sprehod

Udeleženci prinesejo svoj joga mat, flaško za vodo, deke, blazine,..

Priporočamo prisotnost na celotnem dogodku; prvi del bo služil kot uvod, drugi nadaljevanje.
Več info na: ana.bizjanbem@gmail.com

LOKACIJA:
VIKEND del dogodka (petek-nedelja) bo potekal v centru Ljubljane v Športnem društvu Tabor, Tabor 13, 1000 Ljubljana.
Parkirišča v okolici/ garaža (Komenskega, Taborski Dvor). Lokacija za čez teden bo znana naknadno.

CENA:
Early bird, do nedelje, 25.6.2023: 270 € vikend / 500 € celoten dogodek
Redna cena, do nedelje, 30.7.2023: 330 € vikend / 600 € celoten dogodek
Zadnja cena, do dogodka, 1.9.2023: 380€ vikend/ 700 € celoten dogodek

Člani Joga združenja Slovenije lahko uveljavijo 25% popust na ceno dogodka‼️

Ne vračamo denarja/vrednosti vstopnic. 

SIMON BORG-OLIVIER

Simon Borg-Olivier, MSc BAppSc (Fizioterapija) APAM c-IAYT, ima za seboj že 50 let prakse tradicionalnih oblik telesnih drž, gibanja, dihanja in nadzora nad umom. Poučuje že 40 let in je registrirani fizioterapevt že 25 let.
Simon dela kot raziskovalni znanstvenik in predavatelj na univerzi. Redno ga vabijo, da poučuje o življenjskem slogu, drži telesa, gibanju, dihanju in meditaciji na konferencah, festivalih ter intenzivnih izobraževalnih tečajih za učitelje po svetu od leta 1990 dalje.
Je tudi so-direktor YogaSynergy, ene najstarejših in najbolj spoštovanih šol joge v Avstraliji, ki temelji na globokem razumevanju sodobne medicinske znanosti in tradicionalnih oblik vadbe ter terapije iz celega sveta.
Simon se je izobraževal pri priznanih tradicionalnih mojstrih iz Tibeta, Japonske, Indije in Kitajske. Skupaj s svojo poslovno partnerko in kolegico fizioterapevtko Bianco Machliss je so-avtor mnogih knjig in znanstvenih člankov, med drugim tudi knjige “Applied Anatomy and Physiology of Yoga”, ki je učbenik za dva tečaja, ki ju poučujeta na RMIT univerzi v Melbournu, Avstralija.
Trenutno Simon izvaja intenzivne tečaje usposabljanja v Indiji, na Baliju, v Evropi in Avstraliji. Prav tako poučuje številne spletne tečaje o uporabi drže, gibanja in dihanja za kondicijo, notranje zdravje, blagostanje in dolgoživost.

YOGA SYNERGY:

Yoga Synergy je celovita metoda za prakso in poučevanje tradicionalne joge za sodobno telo. Čim več vadimo jogo, tem bolj se prebujamo in smo sposobni voditi druge pri tem procesu uresničevanja naše neverjetne človeške vitalnosti. Praksa je ključna, pri Yoga Synergy pa uporabljamo metode, ki omogočajo varno, odzivno, dinamično, meditativno in zabavno vadbo. – Simon Borg-Olivier

MODERNI ČLOVEK:

Izraz moderni človek se nanaša na posameznika, ki živi v sodobnem svetu, ki ga zaznamujejo sodobni načini življenja, tehnološki napredki ter izzivi in zahteve sodobne družbe. Moderni človek je nekdo, ki je izpostavljen sedečemu načinu življenja, dolgotrajnemu sedenju, slabim držam, stresu in različnim zdravstvenim težavam, ki izhajajo iz teh dejavnikov. Simon poudarja pomembnost prilagajanja tradicionalnih praks, kot je joga, potrebam in zahtevam sodobnega telesa, kar pomaga posameznikom ohranjati optimalno telesno in duševno počutje v sodobnem svetu. Spodbuja vključevanje praks, ki naslavljajo specifične izzive, s katerimi se soočajo moderni ljudje, na primer vključevanje tehnik gibanja, dihanja in meditacije v vsakodnevne rutine, da bi uravnotežili negativne vplive sedečega načina življenja in stresa.

Yoga Synergy for a Modern Body- Simon Borg-Olivier In Ljubljana

This 6-day event will take place from Friday, September 1st, 2023, until Wednesday, September 6th, 2023.

It consists of two parts:

• 3-day weekend workshop: YOGA SYNERGY FOR THE MODERN BODY, from Friday, September 1st, 2023 (from 4:00 pm to 7:00 pm) until Sunday, September 3rd, 2023 (Sat, Sun: from 9:00 am to 12:00 pm and from 2:00 pm to 5:00 pm)

• 3-day in-depth workshop: YOGA SYNERGY FOR THE MODERN BODY, on the following days, from Monday, September 4th, 2023, until Wednesday, September 6th, 2023 (from 9:00 am to 12:00 pm and from 2:00 pm to 5:00 pm each day)
LOCATION:
The weekend  event will take place in the center of Ljubljana at Športno društvo Tabor, Tabor 13, 1000
– Ljubljana Street parking/garage available
EVENT TOPICS:
The themes that will be covered during the daily 6-hour workshops include:
Meditation, pranayama, philosophy and fundamentals of yoga, anatomy, use of bandhas (co-activation points), healthy and flexible spine, joint activation,… etc. Simon will present these topics through lectures and practical work in the form of workshops that will also be tailored to the needs of the participants. The event will be conducted in English.
SCHEDULE:
WEEKEND (Friday, September 1st, 2023 – Sunday, September 3rd, 3023):
– Friday (9/1): Introduction workshop/practice from 4:00 pm to 7:00 pm
– Saturday and Sunday (9/2-9/3): Morning workshop/practice from 9:00 am to 12:00 pm and afternoon workshop/practice from 2:00 pm to 5:00 pm. 2-hours break in between for lunch and socializing
Monday, Tuesday, Wednesday (9/4/2023-9/6/2023):
-Morning workshop/practice from 9:00 am to 12:00 pm and afternoon workshop/practice from 2:00 pm to 5:00 pm. 2-hours break in between for lunch and socializing.
Participants should bring their own yoga mats, water bottles, blankets, cushions, etc.
We recommend a full attendance of the event; the first part will be introductory, second will be more in-depth. If you have experience of the Yoga Synergy method and can easily follow the practice, you can register for the second part of the event only.  The event is especially tailored for yoga teachers that wish to apply various teaching techniques, movement patterns, pranayama combinations into their own practice, and for advanced practitioners.
PRICE:
Early bird, until Sunday, June 25th, 2023: €270 weekend / €500 whole event
Regular price, until Sunday, July 30th, 2023: €330 weekend / €600 whole event
Last-minute price, until the day of the event: €380 weekend / €700 whole event
SIMON BORG-OLIVIER:
Simon Borg-Olivier, MSc BAppSc (Physiotherapy) APAM c-IAYT, has been practicing traditional forms of posture, movement, breathing, and mental control for 50 years. He has been teaching for 40 years and has been a registered physiotherapist for 25 years.
Simon works as a research scientist and a University lecturer. He has been regularly invited to teach about lifestyle, posture, movement, breathing, and meditation at conferences, festivals, and intensive teacher training courses internationally since 1990.
He is also co-director of YogaSynergy, one of Australia’s oldest and most respected yoga schools, which has a style based on a deep understanding of modern medical science and traditional forms of exercise and therapy from all over the world.
Simon has studied with great traditional masters from Tibet, Japan, India, and China. Along with his business partner and fellow physiotherapist, Bianca Machliss, Simon has co-authored many books and scientific articles including ‘Applied Anatomy and Physiology of Yoga’, which is the textbook for two courses they teach at RMIT University in Melbourne, Australia.
Currently, Simon conducts intensive training courses in India, Bali, Europe, and Australia. He also teaches many online courses on the applications of posture, movement, and breathing for fitness, internal health, wellbeing, and longevity.
YOGA SYNERGY:
Yoga Synergy is a comprehensive method for practicing and teaching traditional yoga for the modern body. The more we practice yoga, the more we awaken and are able to guide others in this process of realizing our incredible human vitality. Practice is the key, and at Yoga Synergy we use methods to make the practice safe, responsive, dynamic, meditative, and fun. – Simon Borg-Olivier
THE MODERN HUMAN:
The term modern human refers to an individual living in today’s world, influenced by modern lifestyles, technological advancements, and the challenges and demands of contemporary society. A modern human is someone who may be exposed to sedentary lifestyles, prolonged sitting, poor posture, stress, and various health issues resulting from these factors. Simon emphasizes the importance of adapting traditional practices like yoga to suit the needs and requirements of the modern body, helping individuals maintain optimal physical and mental well-being in the modern world. He encourages integrating practices that address the specific challenges faced by modern humans, such as incorporating movement, breathing, and meditation techniques into daily routines to counterbalance the negative impacts of sedentary behavior and stress.

“Pojdi Globlje”:: dva dneva delavnic in okrogla miza

20. – 21. maja 2023 Joga združenje Slovenije organizira dvodnevni dogodek POJDI GLOBLJE

Lokacija: ŠD Tabor, Tabor 13, Ljubljana

Želimo si povezati skupnost joga učiteljev in ustvariti vikend na katerem bomo dobili in delili poglobljeno in raznoliko znanje ter soustvarjali prostor, ki bo navdihujoč, varen, preizprešajoč.

Čez vikend se bo zvrstilo 6 dvo-urnih delavnic in ena 75 minutna okrogla miza.

CENA:
50 € (za aktivne člane JZS – vse, ki so članstvo obnovili v letu 2023)
150 € (za nečlane – joga učitelje ali dolgoletne jogiste)

(ob prijavi napišite, če potrebujete račun na pravno osebo in podatke)

PRIJAVA: info@joga-zdruzenje.si

S seboj potrebujete svojo podlogo, pripomočke in deko. 

URNIK

Sobota

9:00 – 11:00 Nataša Babič: Od stopal do bokov

11:20 – 13:20 Julija Bonai: Psihologija joge

15:00 – 16:15 Okrogla miza – Saša Perpar in gosti: Odgovornost joga učitelja/ice

16:30 – 18:30 Dalibor Todorović: Asana in pranayama kot dve izmed ključnih sestavni na poti transformacije

Nedelja

9:00 – 11:00 Maja Dakskobler: Učiti izven struktur moči

11:20 – 13:20 Boštjan Čampa: Polivagalna teorija in okna tolerance

15:00 – 17:00 Tinkara Peternelj: Ritualno obarvana joga z vključitvijo obrednega kakava v prakso na blazini

OPIS

Nataša Babič: Od stopal do bokov
Na tej dvourni delavnici se bomo poglobili v dinamično raziskovanje stabilnosti kolka in mobilnosti in vključevali dobro mero igrivosti med vadbo. Raziskali bomo povezavo med našimi stopali in boki v gibanju in v asani. V dvigovanju iz tal bomo raziskali sedeče in nato stoječe položaje. Ta praksa nas vabi k opazovanju in raziskovanju svojega fizičnega jaza, da bi na koncu lahko globlje spoznali in razumeli naš cel/globlji jaz.
O Nataši:
Je 500-urna RYT certificirana učiteljica joge in meditacije z 10-letnimi izkušnjami poučevanja v NYC. Prvo 200-urno usposabljanje je opravila leta 2012 in takoj začela poučevati. Študij je nadaljevala leta 2014 in zaključila še 300 urno joga izobraževanje pod budnim vodstvom in mentorstvom Anye Porter, znane po njenem spretnem pristopu k jogi skozi anatomijo v gibanju in z premišljenim zaporedjem. Nataša se je veliko izobraževala tudi pri Carrie Owerko, svetovno znani učiteljici joge Iyengar, ki je znana po njenem igrivem pristopu k vadbi ter pri Amy Matthews (The Breathing Project) kjer je študirala utelešeno anatomijo in kineziologijo za jogiste.
Na svojih delavnicah Nataša raziskuje telo v gibanju, krepi gibljivost in zavedanje, počasi gradi določene asane s pomočjo pozornosti in ustvarjalnega zaporedja.

 

dr. Julija Bonai: Psihologija joge
Delavnica je namenjena predstavitvi psiholoških vidikov joge. Sestavljena je iz teoretskega dela oziroma predavanja in praktičnih vaj. Ker smo učitelji joge že seznanjeni vsaj z osnovami jogijske psihologije, bo predavanje poseglo predvsem v natančnejšo razlago psihologije joge, kot jo najdemo v starodavnih spisih in jo hkrati umestilo v širši kontekst azijske psihologije in sodobne zahodne psihologije.
O Juliji:
Julija Bonai je učiteljica hatha joge (RYT 500), joge za otroke v vrtcu, joge za osnovnošolce in joge za nosečnice. Mednarodno priznan certifikat hatha joge za osnovno stopnjo je pridobila na dvesto urnem tečaju v Sivananda Yoga Vedanta Dhanwantari Ashramu – Neyyar Dam (Kerala – Indija).
Mednarodno priznan certifikat za nadaljevalno stopnjo je pridobila na tristo urnem tečaju za učitelje joge v Yog Peeth – Rishikesh (Uttarakhand – Indija). Trenutno se izobražuje preko on-line tečajev hatha joge za napredno stopnjo in ostalih tečajev jogijske filozofije in psihologije, ki jih izvaja Swami Paramananda.
Doktorirala je iz filozofije duha, ki povezuje filozofijo in psihologijo.

 

 

Saša Perpar: Odgovornost joga učitelja/ice (okrogla miza)
Obstajajo določene odgovornosti, ki jih prinaša poučevanje joge, ne glede na stil in vrsto jogijske prakse. Prva, najpomembnejša odgovornost je zdravje vadečih – in ne le fizično, pač pa tudi njihovo psihično zdravje. Vemo, da se število psihičnih težav v naši družbi strmo povečuje, tudi uporaba antidepresivov in antipsihotikov. Lahko določene jogijske tehnike sprožijo težave pri takšnih vadečih in ali poznamo pravilen odziv na to?
Smo učitelji in učiteljice joge finančno odgovorni, če se nekdo poškoduje na naši vadbi? Se lahko v takšnem primeru zavarujemo pri zavarovalnici? Kako je z našo odgovornostjo, če jogo poučujemo otroke? In nenazadnje, veliko učiteljev/ic joge sanja o tem, da potujejo po svetu in na različnih eksotičnih lokacijah poučujejo jogo. Kako je z našo odgovornostjo do vadečih pri poučevanju v tujini?
Na okrogli mizi se nam bodo pridružili zdravnica, zavarovalna agentka in učiteljica joge za otroke.
Pridružite se nam, zanimivo bo, prostor pa bo tudi za vsa vaša vprašanja.
Okroglo mizo bo vodila Saša Aleksandra Perpar IRJU300, učiteljica joge in vodja Avocado centra v Logatcu.

 

Dalibor Todorović: Asana in pranayama kot dve izmed ključnih sestavin na poti transformacije
Kako v sodobni družbi povezati asane in pranayamo, da bo lažje izkusiti še ostale Patanjalijeve joga zamisli?
Gib (asana) in dih (pranayama) sta neločljivo prepleteni entiteti, ki ju je v določeni meri možno usmerjati in spreminjati njuno kvaliteto, s tem pa vplivati tudi na ostale kvalitete posameznikove biti.
Namen delavnice je predstaviti tako njuno nekoliko bolj poglobljeno teoretično znanstveno podlago kot tudi utelesiti/izkusiti nekatere ideje o tem, kje in kako se prepletata ter kako ju lahko usmerjamo, da ustvarimo različne učinke.
O Daliborju:
Ne poučuje joge na skupinskih vadbah, temveč znanje in izkušnje združevanja (joge) različnih entitet biti predaja predvsem podjetnikom in športnikom. Kot diplomant Fakultete za Šport (FŠ), je bil leta 2015 tudi podpisnik dopisa strokovnemu svetu RS za šport z utemeljitvijo zakaj joge (še danes) ne vidi kot šport, čeprav vedno bolj verjame, da se tako področje športa kot tudi joge lahko medsebojno dopolnjujeta in neizmerno prispevata k obojestranskemu razvoju.

 

Maja Dakskobler: Učiti izven struktur moči
Predpostavko, da je učitelj (joge) poznavalec ali avtoriteta, je potrebno razbliniti. Patriarhat že stoletja uspeva na miselni strukturi, da nekdo “ve” in zato drugi ne. Naša naloga je skrbno podpreti vsakega posameznika na način, da mu omogočimo vzpostaviti lastno, avtonomno prakso, kjer je posameznikova moč prepoznana in kjer nastane prostor za razcvet avtentičnosti, osvoboditev travm in ljubezen do drugih. Joge se ne učimo pod nekom, ampak z nekom.
Okvir delavnice bo tvorilo 5 načel jogijske prakse, ki jih je učil “oče sodobne joge” – Sri T. Krishnamacharya. Pogledali bomo, kako jih lahko vključimo v prakso, ki jo že poznamo in imamo radi.
O Maji:
Po opravljenem študiju na Fakulteti za šport sem pridobila naziv magistrica kineziologije in več let kot kineziologinja delala v praksi. Joga je moja življenjska spremljevalka zadnjih 10+ let, preoblikovala mi je življenje, zato sem svoje področje delovanja preusmerila in poglobila v preučevanje le-te. Leta 2019 sem spoznala Marka Whitwella, učenca T.K.V. Desikacharja in Sri T. Krishnamacharye. Postala sva prijatelja, z njim sem se ogromno odučila in svojo pozornost tako preusmerila v bolj tradicionalne oblike poučevanja skozi individualna
odnosna srečanja med učiteljem in učencem.

 

Boštjan Čampa: Polivagalna teorija in okna tolerance
Na delavnici si bomo pogledali koncept polivagalne teorije in okna tolerance in uporaba le-tega v praksi skozi predstavitev praktične uporabnosti za učitelje joge, tako v smislu vodenja skupine, prepoznavanja (pre)aktivacij živčnega sistema pri udeležencih (in tudi pri učitelju), na kaj biti pozoren in kako postopati pri osebah z izkušnjo travme, kako prepoznati simptome Postravmatske stresne motnje (PTSM) in kako ravnati v takih primerih (npr. v primeru paničnega napada). Osvetljen bo tudi pomen prakse joga kot modela za čustveno samoregulacijo.
O Boštjanu:
Delavnico bo vodil Boštjan Čampa, IRJU 300, psihoterapevt, supervizor, edukant modela Somatic Experience. S prakso joge se srečuje od leta 2003 naprej, aktivno pot na področju psihoterapije pa je pričel leta 2011. Od tedaj vodi različne psihoterapevtske skupine, izvaja različne oblike psihoterapije in vodi izobraževanja ter izkustvene delavnice. Raziskovanje in praktično delo je usmerjeno predvsem na področja anksioznosti, delo s skupinami, supervizije, delo z moškimi, področje nasilja in obravnava travm.

 

dr. Tinkara Peternelj: Ritualno obarvana joga z vključitvijo obrednega kakava v prakso na blazini
Ob pričetku se bo predstavil namen postavljanja svetega prostora, vloga in učinki kakava, potovanje skozi tri svetove (podzemlje, življenje na zemlji in višji svet), komunikacija z naravo in moč blagoslova. Kakav pomaga razjasniti um, odpira srce in prinaša pogum za potovanje navznoter, globoko in tudi široko. Zaporedje jogijskih položajev bo tako usmerjeno v kultivacijo hvaležnosti, drzne ranljivosti in brezpogojne ljubezni. Učinki zdravilnih dihov, gibov in kakava nas bodo v zadnjem delu skozi šavasano še enkrat popeljali skozi vse tri svetove ter končno prizemljili v ‘tukaj in zdaj’.
O Tinkari:
Učiteljica joge, RJU 600 in inštruktorica pilatesa, kot doktorica biokemije pa zadnjih 7 let poučujem na programu Biopsihologija, Univerze na Primorskem. Svoj prosti čas najraje aktivno preživljam v naravi in potujem po svetu. Zanimajo me holistični pristopi k doseganju in vzdrževanju človekove vitalnosti, telesna inteligentnost, raziskovanje različnih slojev sebe, šamanizem. Glavni del izobraževanja za učiteljico joge sem opravila v Gvatemali in Peruju, kjer so filozofijo joge prepletli s starodavnimi praksami tamkajšnjih kultur (‘medicine wheel’, ‘three worlds’, inteligentnost svetih rastlin, obredi s kakavom…).

VOLITVE

V A B I L O

Spoštovane članice in člani Joga združenja Slovenije,
vljudno vabljeni na Občni zbor našega združenja, ki bo

v petek, 10. marca 2023, ob 15.30. uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. VOLITVE ORGANOV JOGA ZDRUŽENJA SLOVENIJE
Kandidature so naslednje:

Predsednica: Daša Lakner

Izvršilni odbor: Robert Hönn (podpredsednik/član), Nataša Petavs (članica) in Alenka Košorok Humar (članica)

Tajnica: Maja Dakskobler

2. Razno.

Občni zbor se bo vršil spletno, preko aplikacije zoom.
POVEZAVA:
Topic: Občni zbor JZS, volitve
Time: Mar 10, 2023 15:30 Europe/Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87935252352

Meeting ID: 879 3525 2352
Passcode: JZS

Obrazložitev:
Ker v letu 2023 poteče mandat dosedanjim članom organov združenja, je potrebno izpeljati volitve. Dosedanji člani organov ponovno kandidirajo, drugih kandidatur ni bilo. Zato se vabi vse članice in člane združenja k udeležbi na občnem zboru, razpisanem za 10. 3. 2023.

V Ljubljani, dne 2. 3. 2023

predsednica: Daša Lakner

Dogodek “Pojdi globlje”

20. – 21. maja 2023 Joga združenje Slovenije organizira dvodnevni dogodek POJDI GLOBLJE*

Želimo si povezati skupnost joga učiteljev in ustvariti vikend na katerem bomo dobili in delili poglobljeno in raznoliko znanje ter soustvarjali prostor, ki bo navdihujoč, varen, preizprešajoč.
In tukaj nagovarjamo tebe za soustvarjanje vsebin.
Čez vikend se bo zvrstilo 6 dvo-urnih delavnic in ena 1,5 urna okrogla miza.

Če si vsaj IRJU 300 in želiš predstaviti svoje poglobljeno znanje (delavnice bodo namenjene učiteljem joge in resnim praktikantom joge) vabljen-a, da nam pošlješ kratko predstavitev sebe in opis delavnice do 31. 3. 2023 na info@joga-zdruzenje.si
Res se veselimo različnih praks in pogledov na jogo!

Prav tako za okroglo mizo še izbiramo temo – tisti, ki bo predlagal temo za okroglo mizo, bo tudi moderator le-te. Temo okrogle mize in vašo kratko predstavitev pošljite do 31. 3. 2023 na info@joga-zdruzenje.si

Izbor delavnic / okrogle mize bo pripravil izvršni odbor JZS do 5. 4. 2023.

Honorar?
Za vodenje 2-urne delavnice: 350 €
Za moderiranje okrogle mize: 100 €

Torej dogodek je za skupnost in mogoč bo le ob aktivnem udejstvovanju skupnosti. Vabljen-a! Skupaj smo močnejši!

*Dogodek bo potekal v Ljubljani, ŠD Tabor. Predvidena cena dogodka bo za aktivne člane JZS (torej vse, ki so članstvo obnovili v letu 2023) 50 €, za nečlane – joga učitelje ali dolgoletne jogiste pa 150 €.

OBČNI ZBOR

Spoštovane članice in člani JZS,
vljudno vabljeni na občni zbor JZS, ki bo v petek, 3. 2. 2023 ob 17.00 v City hotelu, Dalmatinova 15, Ljubljana.

DNEVNI RED:
PREGLED IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA ZA 2022.
NAČRTOVANJE PREDVIDENIH AKTIVNOSTI ZA LETO 2023.
RAZNO.

Svojo udeležbo javite na info@joga-zdruzenje.si
Veseli bomo vašega aktivnega udejstvovanja.

Če v letu 2023 še niste obnovili članstva, lahko to storite tukaj: OBNAVLJANJE ČLANSTVA

 

Online delavnice z Jambo Dragon

Za konec leta 2022 smo pripravili 4 različne delavnice z Jambo Dragon School.

Jambo je čudovit učitelj iz Velike Britanije, ki s poglobljenjim in raznolikim znanjem nagovarja joga učitelje različnih tradicij.

Izbor 4 delavnic lahko zakupite posamično oziroma kombinacijo le-teh po lastni izbiri.

V sodelovanju z Jambo Dragon School smo pripravili kodo za 30 % popust.

Kako do kode?

  • imeti morate obnovljeno članstvo v letu 2022 in/ali 2023
  • pišete nam na info@joga-zdruzenje.si , mi vam pošljemo kodo, ki jo lahko izkoristite do konca februarja 2023 (plačate na spletni strani Jambo Dragon School z uporabo kode za popust)

DELAVNICE:

5 -Week Series Advanced Poses : Go Deeper and Honour your Body – recordings available till end of year 2022 – full price 108 £

2 hour Workshop: Turning your trauma into trajectory – full price 30 £

Alchemical Acupressure – Turning Tension into Gold – full price 67 £

2-Hour Online Workshop: Effective Verbal Cueing for Teaching Online – full price 30 £

Veselimo se, da boste poglabljali svoje znanje!

Tantirka Institute: The Real Story of Yoga

Za vstop v leto 2022 smo se povezali s Tantrika Institutom!

Priključi se online predavanjem, ki jih boš lahko spremljal-a v lastem ritmu.

Cena tečaja je za člane JZS 60 € (redna cena je drugače 149$)

Kako se priključiš?

PRIJAVA*: info@joga-zdruzenje.si

Do 25. 1. nam pošlješ prijavo in plačaš račun, ki ti ga bomo poslali (če potrebujete račun na pravno osebo nam to prej napišite). Potem v februarju pa ti bo Tantrika Institut poslal dostop do programa!

*obvezno je tudi poravnana članarina/obnovljeno članstvo za 2022

The Real Story of Yoga

Have you explored the history of yoga before but discovered inaccuracies in the story you were told? Or maybe you’ve never immersed yourself in this complex history and your story has been cobbled together from outside sources, incomplete and lacking clarity?

Tantrika Institute’s newest online course, The Real Story of Yoga, aims to set the record straight while addressing why some of these inaccuracies arise in the retelling of this fascinating history. This inspired course is entirely self-guided and will, over the course of ten deep video lessons with Hareesh, explore the entire history of the spiritual system associated with the word “yoga” as well as the real human beings whose lived experiences create the fabric of this story.

This self-paced online course will explore the history of the yogic tradition in ten, detailed and historically accurate video lessons.

– The True Origins of Yoga –

– The Story of Buddha –

– Seeking Reality –

– Defining Yoga: The Upanishads –

– The Bhagavad Gita –

– Exploring the Philosophical Terrain –

– Patanjali’s Yoga Sutras –

– History of Tantrik and Hatha Yoga –

– What is Tantra? –

– Tantrik Yoga Practice and Summary –

Meet Your Guide

Hareesh is founder and head faculty of Tantrika Institute, and the author of Tantra Illuminated: The Philosophy, History, and Practice of a Timeless Tradition and The Recognition Sutras: Illuminating a 1,000-Year-Old Spiritual Masterpiece. Initiated into the practice of yogic meditation at the age of 16, Hareesh received traditional yoga education at ashrams in upstate New York and India. He then gained higher education at university in religion and classics, Sanskrit, and classical Indian religions.

23. – 24. 10. 2021 Predavanje o zgodovini joge, dr. Tina Košir

Draga članica, dragi član Joga združenja Slovenije!

Za vsemi nami je še eno leto polno izzivov in iskreno upam, da ste v teh težkih časih v svoji jogijski praksi našli oporo, stabilnost in mir.
Večji spletni dogodek: sklop predavanj napovedujemo za januar 2022 – bo v navezavi s Tantrika Institutom: The Real Story of Yoga. (več o temu januarja!)

Vabimo pa vas, da se priključite spletnemu predavanju 23. – 24. 10. od 8:00 – 13:30 z dr. Tino Košir o zgodovini joge.
Predavanje organizramo drugače za slušatelje usposabljanj za joga učitelje, a tudi če ste že učitelj-ica joge je fino malce obnoviti zgodvino.

Za dostop do predavanja nam pišite na info@joga-zdruzenje.si in posali vam bomo povezavo!

Pogoj: aktivno članstvo v JZS.

Cena: prostovoljni prispevek – če lahko in želite, potem nakažete donacijo na tekoči račun Joga združenja Slovenije.
Namen plačila: donacija (koda namena: CHAR)
TRR: SI56 3000 0001 4190 651

COVID-19 in joga

Prosim, da spremljate aktualne podatke in priporočila NIJZ.

Tukaj nekja povezav:

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB S SARS-CoV-2 ZA UPORABO NOTRANJIH ŠPORTNO REKREATIVNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 PRI IZVAJANJU ŠPORTNE VADBE

Kaj smo še izvedeli od MIZŠ oziroma povzetek z dodatnimi pojasnili – kaj velja od 15. 2. 2021 naprej:

Od ponedeljka, 15. 2. naprej je dovoljena brezkontaktna športno rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset vadečih ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje oziroma priporočilu 20m2 na osebo (vadečega).
Tako pravijo:
1. Dovoljene so skupinske vodene vadbe do 10 oseb ob vzdrževanju 2m razdalje
2. Priporočilo je 20m2 na osebo. (tako se je glasila izjava za javnost podana 13. 2. in 16. 2. 2021 s strani Direktorata za Šport) + Potrebno je upoštevati, da bo v prostoru toliko oseb, da je med vadbo v vsakem trenutku možno ohranjati razdaljo najmanj 2 metra med vadečimi. Če oseba vadbo izvaja z razširjenimi rokami je potrebno upoštevati razdaljo med posamezniki ob razširjenih rokah.
3. Strokovni delavci, ki vodijo vadbo morajo :
-predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ga obnavljajo enkrat tedensko
Na MIZŠ oz Direktoratu za šport zatrjujejo, da je dovolj TEDENSKO TESTIRANJE.
– ali imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni,
– ali imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev,
ali imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.