Za učitelje

V Joga združenje Slovenije so dobrodošli vsi učitelji joge, ki so opravili usposabljanje v eni od registriranih joga šol JZS.

Za vse tiste, ki ste kjerkoli na svetu opravili učiteljski tečaj za učitelja joge po minimalno 200 urnem programu šole priznane s strani večjih jogijskih združenj/zvez pa je potrebno opraviti še dodatnih 100 ur usposabljanja in za le-to predložiti dokazila!

Osnovni standard za joga učitelje Joga združenja Slovenije obsega 300 ur. Razširili in poglobili smo program usposabljanja in povečali obseg znanja, ki ga učitelj joge potrebuje za uspešno delo, ker se zavzemamo za visoke strokovne kompetence učitelja joge:
1. samostojno pedagoško delo na področju učenja joge za različne starostne skupine,
2. načrtovanje, organizacija, izvedba in vrednotenje statičnih in dinamičnih stilov vadbe joge za posameznike in skupine.
Zavzemamo se za primerljivost programa usposabljanja s podobnimi programi v tujini.

Ker si želimo predstaviti tudi raznolikost joge, je možnosti registracije več:

  • RJU 300 – joga učitelj, ki je zaključil vsaj 300 urno usposabljanje
  • IRJU 300 – izkušen joga učitelj, je zaključil vsaj 300 urno usposabljanje ter uči jogo vsaj že 3 leta in je poučeval vsaj 1000 ur joge. Prijavi je potrebno predložiti tabelo, organizirano po letih poučevanja, iz katere je razvidno koliko ur poučevanja joge je za vami. 
  • RJU 600 – joga učitelj, ki je zaključil vsaj 600 urno usposabljanje (le-to je lahko sestavljeno iz osnovnega 300 urnega programa + nadaljevalnega 300 urnega programa).
  • IRJU 600 – izkušen joga učitelj, ki je zaključil vsaj 600 urno usposabljanje ter uči joga vsaj že 4 leta in je poučeval vsaj 2000 ur joge. Prijavi je potrebno predložiti tabelo, organizirano po letih poučevanja, iz katere je razvidno koliko ur poučevanja joge je za vami. 
  • Pridruženi član / simpatizer – je lahko tudi druga fizična ali pravna oseba, ki ni oziroma se nima namena registrirati kot učitelj joge, vendar se ukvarja z jogo in želi doprinesti svoj delež k uveljavljanju joge in standardov JZS v slovenskem prostoru. Več o tej vrsti članstva si preberite v 5. členu statuta.

Članstvo

Izpolnite prijavnico spodaj, kopijo (scan) ali fotografijo vaše diplome in tabelo iz katere je razvidno vaše poučevanje joge (za IRJU registracijo) pošljete v roku 4 dni na e-mail JZS. Po odobritvi članstva nakažete letno članarino 20,00 € na tekoči račun Joga združenja Slovenije.  Članarina se po zakonu plačuje za koledarsko leto (od dneva vplačila do konca koledarskega leta, nato se članarina obnovi v začetku naslednjega leta, najkasneje do konca februarja).

 

Registracija

Vaši podatki so namenjeni le za potrebe Joga združenja Slovenije in ne bodo posredovani tretji osebi. Na seznamu učiteljev bodo objavljeni vaši ime, priimek, spletna stran (če jo posredujete) in tip registracije, ostali podatki so namenjeni za našo evidenco in pridobitev državne diplome.

 

*Po* opravljenem plačilu letne članarine izpolnite obrazec:

Polja označena z * so obvezna.

One thought on “Za učitelje

Comments are closed.