Vprašanja in odgovori

Za boljše razumevanje naj najprej pojasnimo nekaj vprašanj in pojmov, ki tudi na področju joge povzročajo nekaj zmede:

Kako naj se registriram, če sem zaklučil-a 250 / 300 / 400 / 600 / xxx urni učiteljski tečaj?
Možnosti registracije je več: ali kot RJU 200 / 500, saj te številke predstavljajo le MINIMALNO število ur usposabljanja; ali pa napišete šolo in točno število ur tistega usposabljanja. (imaginarni primer: RJU 400, Sivananda).
Verjamemo, da smo vsi jogiji željni znanja in se vsi še dodatno usposabljamo, zato imate na seznamu z registriranimi učitelji link na svojo spletno stran.

 

Zakaj je dobro, da postanem član ali obnovim članstvo v Joga združenju Slovenije pred OKTOBROM 2017?

Joga združenje Slovenije svojim članom ponuja avtomatično pridobitev državne diplome do okvirno oktobra 2017, oziroma do prvega uradno razpisanega usposabljanja potrjenega iz strani MIZŠ.
Po tem datumu bo nadgradnja obstoječe diplome (200 ur) v obsegu 100 ur plačljiva.

Osnovni standard za joga učitelje Joga združenje Slovenije namreč dviguje iz 200 ur na 300 ur. Razširili in poglobili smo program usposabljanja in povečali obseg znanja, ki ga učitelj joge potrebuje za uspešno delo, ker se zavzemamo za visoke strokovne kompetence učitelja joge:
1. samostojno pedagoško delo na področju učenja joge za različne starostne skupine,
2. načrtovanje, organizacija, izvedba in vrednotenje statičnih in dinamičnih stilov vadbe joge za posameznike in skupine.
Zavzemamo se za primerljivost programa usposabljanja s podobnimi programi v tujini.

 

Kaj pridobim s članstvom v Joga združenju Slovenije?

Pridobili boste diplomo/certifikat o strokovni usposobljenosti joga učiteljev, ki je veljaven na državni ravni v Republiki Sloveniji.
Prav tako za šole, ki usposabljajo bodoče učitelje joge pod okriljem JZS veljajo strogi pogoji o izobrazbi, strokovni usposobljenosti in izkušnjah predavateljev.

Z registracijo v prvem slovenskem joga združenju, ki podpira jogo različnih tradicij, ter želi dvigniti standarde tako za joga učitelje, kot šole, ki izvajajo učiteljske tečaje, pridobite kredibilnost pred svojimi klienti.

Joga združenje Slovenije si želi ustvariti aktivno skupnost, ki bo skupaj sodelovala na različnih dogodkih ter se medsebojno podpirala. V prihodnje si želimo organizirati večje dogodke za prepoznavnost joge v Sloveniji in omogočati našim članom popuste na jogijskih dogodkih/usposabljanjih pri nas in v tujini.

Na spletni strani joga združenja je direktna povezava do vaše spletne strani, tako da vas lahko tudi potencialne stranke lažje najdejo.

Ker združenje porabilja vašo članarino le za tekoče stroške (vodenje bančnega računa ipd.) – delo članov je prostovoljno, se ves presežek po letni bilanci nakaže v dobrodelne namene. Karma joga!

Podpiramo in ščitimo jogijsko skupnost v njeni svobodi, da poučuje in prakticira jogo.

 

Kaj je licenca oziroma licenčno poslovanje?
Licenca je dovoljenje imetnika patenta, znamke, modela, določenega znanja drugi osebi, da predmet te pravice gospodarsko izkorišča pod pogoji, ki so dogovorjeni v medsebojni pogodbi. (povzeto po Pretnar, 2002, str. 195)

 

Kaj pomeni licenca v jogi?
Če govorimo o določenem stilu joge (Jivamukti, Forrest, Hormonska joga, Dharma, Iyengar ipd.) so to stili joge, ki so tržno zaščiteni,zato se lahko njihovo ime uporablja le pod določenimi pogoji. Torej, če učitelj joge navaja nek stil za svojega, ima na nek način sklenjeno “pogodbo” s tisto šolo joge – ima diplomo/certifikat te šole, je včlanjen v njihovo zduženje in uči stil joge, ki je jasno definiran kaj obsega ipd.
Drugače pa joga kot joga NIMA LICENCE in nihče vam ne more podeliti licence za neko splošno poučevanje joge.

 

Kaj pomeni včlanitev oziroma registracija v neko jogijsko združenje / zvezo?
Povsod po svetu obstajajo joga združenja / zveze – American Yoga Alliance, British Yoga Alliance, nemška, italijanska, avstrijska joga zveze ipd.) Vsa združenja – tako tudi naše – so nastala z namenom zaščititi učitelje joge v določeni državi – seveda obstaja v vseh državah tudi več združenj, ki med seboj sodelujejo, a vsako pokriva določeno specifično področje, kot primer joga terapevti imajo v svetu več svojih združenj, kundalini joga učitelji svoje ipd.
Joga združenja tako jamčijo potrošniku, da imajo njihovi člani znanje, ki dosega ali presega določene kriterije združenja, s tem joga združenja prispevajo k večji kredibilnosti učitelja.

 

Katere so ustrezne klasifikacije poslovne dejavnosti za poučevanje joge?
85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije.
Tu je joga tudi v pojasnilih izrecno navedena. Joga ni šport, uvrščena pa je med športno rekreacijo, ker delamo (tudi) s telesom.

85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.
Priporočamo, če učite še kaj bolj »umetniškega« zraven, tudi različne bolj psihološke stvari, samorazvoj ipd.

One thought on “Vprašanja in odgovori

Comments are closed.