Za joga šole

Za registracijo joga šole mora ponudnik usposabljanja (pravna oseba) izpolnjevati spodaj navedene pogoje. Za več informacij nam pišite na e-mail JZS. Letna članarina za joga šole znaša 100 €.
Želimo si, da v Sloveniji potekajo čim kvalitetnejša usposabljanja za učitelje joge. Zato smo dvignili standard za osnovno usposabljanje na 300 ur. Naj učiteljski tečaj joge vsebuje vse aspakte joge: Hatho, Rajo, Bhakti, Jnano, Karmo jogo.

RJŠ 300

Ta program usposabljanja ponuja 300 urno usposabljanje za učitelja joge. Učitelj joge JZS 300. Odgovorna oseba – izvajalec mora biti vsaj IRJU 300 z naslednjimi dodatnimi zahtevami:

 • 5 let poučevanja joge
 • Minimalno 2000 ur poučevanja joge
 • Dodatna usposabljanja s področja joge, ki v skupnem seštevku vseh ur usposabljanj prinesejo vsaj 500 ur. Uspodabljanja so lahko tudi neformalne narave.
 • formalna VII. stopnja izobrazbe

Program naj bi v zadostni meri pripravil tečajnike za samostojno poučevanje joge odrasle populacije.
Vpisni pogoji za udeležence učiteljskega tečaja morajo obsegati vsaj naslednje zahteve:

 • starost vsaj 18 let
 • vsaj IV. stopnja izobrazbe (vsaj 3. letna poklicna šola)
 • predhodna večletna redna vadba joge
 • izpolnjena prijavnica (življenjepis: osebni podatki, predstavitev z dosedanjimi izkušnjami na poklicnem področju in na področju joge ter motivi za prijavo na učiteljski tečaj.)
 • uspešno opravljen osebni razgovor

Opisani standardi so zahteve Joga združenja Slovenije po kvalitetnem usposabljanju bodočih učiteljev joge.

Del usposabljanja poteka skupno (zgodovina joge) za vse registrirane šole RJŠ 300.
(V letu 2019: 26. – 27. oktober, predava dr. Tina Košir, Pivovarniška 6, Ljubljana)

Jogijske tehnike: 180 ur

Asane (40 ur), pranajama (15 ur), meditacija in joga nidra (20 ur), osnove manter, muder, krij in bandh (10 ur), energetska anatomija (15 ur), pregled zgodovine joge in klasičnih jogijskih besedil (10 ur), filozofija joge, jogiska etika in joga kot življenski slog (15 ur), poslovni aspekt poučevanja joge (5 ur), principi statične in dinamične vadbe (20 ur), jogijska didaktika in pedagogika (15 ur), učne delavnice (15 ur).

Anatomija in kineziologija 30 ur

Splošna anatomija in fiziologija (15 ur), jogijska kineziologija (15 ur)

Hospitacije: 70 ur

Samostojno delo – nekontaktne ure: 20 ur

Branje knjig, pisanje esejev, sestavljanje vadb, domača praksa (20 ur)

VSE URE: 300 ur

POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA

Pogoj za pristop k izpitu je 90% prisotnost na teoretičnem in praktičnem delu.

Udeleženci opravljajo izpite iz jogijskih vsebin ter iz splošnih predmetov. Izpit iz jogijskih vsebin je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.

1. Teoretični del iz Splošnega dela usposabljanja ter anatomije in fiziologije (pisno).
2. Teoretični del iz Teorije joge (pisno).
3. Praktični del: pozitivno mnenje iz posameznih nastopov na učnih delavnicah v sklopu usposabljanja in 60 minutni prikaz vadbene enote.

Izpit se ocenjuje kot “opravil” ali “ni opravil”.
Poleg praktičnega in teoretičnega izpita mora udeleženec uspešno opraviti tudi pisno nalogo s področja joge in 70 ur hospitacij.

Pogoj za dokončanje usposabljanja so opravljene vse izpitne obveznosti.

RJŠ 600

Za ta program usposabljanja se lahko registrira šola, ki ponuja 300 urno usposabljanje in nadaljevalno 300 urno usposabljanje, ki izpolnjuje zahtevane standarde. Šola torej ponuja 600 urno usposabljanje v dveh segmentih. Glavni nosilec programa mora biti IRJU 600 z naslednjimi dodatnimi zahtevami:

 • 6 let poučevanja joge
 • Minimalno 3000 ur poučevanja joge
 • uradna VII. stopnja izobrazbe

600 urni standard je napredna stopnja usposabljanja.
300 urni napredni program je osnovan tako, da nadgrajuje že osvojeno osnovno jogijsko znanje, ter poglablja razumevanje jogijskih konceptov in poučevanja joge.

Vpisni pogoji za udeležence učiteljskega tečaja morajo obsegati vsaj naslednje zahteve:

 • starost vsaj 18 let
 • IV. stopnja izobrazbe
 • 2 leti športno-pedagoških izkušenj
 • naziv učitlej joge JZS 300 ali pridobljen naziv iste stopnje po primerljivem programu katere druge slovenske organizacije s prodročja joge
 • izpolnjena prijavnica s splošno predstavitvijo
 • uspešno opravljen osebni razgovor

Opisani standardi so zahteve Joga združenja Slovenije po kvalitetnem usposabljanju bodočih učiteljev joge.

Predmetnik obveznega dela (300 ur):

1. Specialni jogijski del usposabljanja 250 ur

 • Zgodovina joge in jogijska besedila 2: 15 ur
 • Jogijska anatomija, fizologija in kinezologija naprednih položajev: 30 ur
 • Asane 2: 40 ur
 • Pranajame 2: 20 ur
 • Meditacija, sproščanje in joga nidra 2: 30 ur
 • Mantre, mudre, krije in bande 2: 10 ur
 • Energetska anatomija 2: 20 ur
 • Principi statične in dinamične vadbe: 20 ur
 • Jogijska pedagogika in didaktika 2: 20 ur
 • Filozofija joge, joga kot življenski slog in jogijska etika 2: 30 ur
 • Učne delavnice 2: 15 ur

2. Pedagoška praksa: 10 ur

3. Hospitacije: 40 ur

Skupaj 300 ur

POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA

Pogoj za pristop k izpitu je 90% prisotnost na teoretičnem in praktičnem delu.

Udeleženci opravljajo izpit, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.
1. Teoretični del iz Teorije joge (pisno).
2. Praktični del: pozitivno mnenje iz posameznih nastopov na učnih delavnicah v sklopu usposabljanja in 60 minutni prikaz vadbene enote.

Izpit se ocenjuje kot “opravil” ali “ni opravil”.
Poleg praktičnega in teoretičnega izpita mora udeleženec uspešno opraviti: seminarsko nalogo, 40 ur hospitacij in 10 ur pedagoške prakse.