VOLITVE

V A B I L O

Spoštovane članice in člani Joga združenja Slovenije,
vljudno vabljeni na Občni zbor našega združenja, ki bo

v petek, 10. marca 2023, ob 15.30. uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. VOLITVE ORGANOV JOGA ZDRUŽENJA SLOVENIJE
Kandidature so naslednje:

Predsednica: Daša Lakner

Izvršilni odbor: Robert Hönn (podpredsednik/član), Nataša Petavs (članica) in Alenka Košorok Humar (članica)

Tajnica: Maja Dakskobler

2. Razno.

Občni zbor se bo vršil spletno, preko aplikacije zoom.
POVEZAVA:
Topic: Občni zbor JZS, volitve
Time: Mar 10, 2023 15:30 Europe/Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87935252352

Meeting ID: 879 3525 2352
Passcode: JZS

Obrazložitev:
Ker v letu 2023 poteče mandat dosedanjim članom organov združenja, je potrebno izpeljati volitve. Dosedanji člani organov ponovno kandidirajo, drugih kandidatur ni bilo. Zato se vabi vse članice in člane združenja k udeležbi na občnem zboru, razpisanem za 10. 3. 2023.

V Ljubljani, dne 2. 3. 2023

predsednica: Daša Lakner