Povzetek zapisnika rednega občnega zbora Joga Združenja Slovenije 21. 1. 2016

Povzetek zapisnika rednega občnega zbora Joga Združenja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Združenje), ki je potekal dne 22.1.2016 s pričetkom ob 17. uri v prostorih City hotela, Dalmatinova 15, Ljubljana  Prisotni člani:  Daša Lakner, Robert Hönn, Alenka Košorok Humar, Nataša Petavs, Nataša Rhind-Tutt, Eva Debevec, Gordana Mojsilović, Nina Trebec, Anita Leskovšek Feldin, Marta Perčič, Nataša Peunik, Mira Peunik, Elizabeta Vasilić, Klavdija Tavčar, Matjaž Mulec, Katja Mlakar po pooblaščencu Matjažu Mulecu in Veronika Bavc Jager.

Povzetek dogajanja

Dnevni red

1. Poročilo o dosedanjem delu in pregled poslovnega poročila za leto 2015.
SKLEP (soglasno sprejet): Poročilo predsednice in Izvršnega odbora se sprejme in podpira.

 

2. Nadaljnji koraki za urejanje statusa učitelja/ce joge in statusa šol joge.
SKLEP: Članstvo se obnavlja letno do 28.2. za tekoče leto (minimalno 15 ur poučevanja in 10 ur na delavnicah oziroma izobraževanju), do tega datuma se tudi plača članarina (10,00 eur). Izjema glede poučevanja in izobraževanja so različna bolezenska stanja, nosečnost, ipd., o čemer sklepa izvršilni odbor. Člani smo seznanjeni z nadaljnjimi koraki glede statusa joga učitelja in joga šol.

 

3. Odločitev komu / kateri organizaciji bomo donirali zbrana sredstva, ki jih ne bomo porabili za tekoče poslovanje.
Za dobrodelni projekt Botrstvo namenimo: 360,00 eur. Ostali del prenesemo naprej.

 

4. Oddaja programa: usposabljanje za joga učitelja z nazivom “športni delavec 2” in “športni delavec 3” na MIZŠ.
SKLEP: Pri pristojnem organu se vložita oba programa:. SD2 (RJU 300) SD3 (RJU 600) našega Združenja.

 

+ predlagana in na novo uvrščena dodatna točka: 5. Razno.

SKLEP: Izvoli se člane Častnega razsodišča: Marta Perčič, Nataša Rhind-Tutt in Anita Leskovšek Feldin, ki izvolijo izmed sebe predsednico: Natašo Rhind-Tutt.

Sprejmemo SKLEP v zvezi z mednarodnim dnem joge: Mednarodni dan joge organiziramo v lastni režiji. Prav tako se predlaga, da člani organizirajo dogodek, kjer lahko člani združenja predavajo oziroma učijo jogo z željo po širjenju, izmenjavi in nadgrajevanju znanja, s čimer se strinjamo.