Vabilo na občni zbor

Dragi člani Joga združenja Slovenije – učitelji/-ce joge!

Vabimo vas na letni občni zbor, ki bo potekal v City hotelu (Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana), v torek, 28. 3. 2017 ob 15.00.

Dnevni red:

  1. Pregled letnega poročila
  2. Nadaljnje delovanje Združenja
  3. Razno

Po nepotrebnem se po spletu ponovno širi zmeda glede statusa joga učiteljev. Informacije, ki jih navajamo na spletni strani JZS, so točne in resnične.

Kot združenje enakovrednih članov smo se demokratično odločili, da uredimo svoj status na pregleden način. Prijavili smo programa na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (ki je pristojno za športno-rekreativne vadbe), do sedaj pridobili vsa potrebna pozitivna mnenja in programa sta v končnem krogu verifikacije.

Vsak gre po svoji poti in vsak ima svoja vrata. Kot že rečeno, se bo moral tudi vsak ponudnik joge odločiti, kako in kam se bo uvrstil. Seveda MIZŠ ni pristojno za preverjanje in nadzor vseh tistih, ki bodo “zunaj” sistema, kar pa ne pomeni, da jim ne bo potrebno urediti svojega statusa prav tako na pregleden način.

Dopis Strokovnega sveta RS za šport z dne 15. 2. 2017, to samo potrjuje. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS ne more posegati in nima pristojnosti, da presoja veljavnost diplom in certifikatov oseb, tudi učiteljev joge, ki niso in se ne bodo vključili v programe, ki sodijo v njegovo pristojnost. Tisti, ki pa se bodo vključili v te programe, bodo njihove diplome in certifikati obravnavani in priznani v skladu z načelom o pridobljenih pravicah.

S članstvom v Joga združenju Slovenije pridobite verifikacijo vaše diplome/certifikata o strokovni usposobljenosti, ki je veljavna na državni ravni v Republiki Sloveniji.

S spoštovanjem,
strokovno – programska komisija JZS

Skupaj smo močnejši!