Vpis v razvid strokovnih delavcev v športu

V skladu z novim Zakonom o športu se morajo vsi strokovni delavci (vaditelji, učitelji, trenerji ipd.) vpisati v razvid MIZŠ.

–> Besedilo MIZŠ <–

–> VLOGA ZA VPIS <–

Posredujemo vam povezavo do obrazca, ki ga izpolnite in podpišete nato pa po elektronski pošti pošljete na MIZŠ: gp.mizs@gov.si
Skupaj s fotokopijo diplome o izobrazbi ali usposobljenosti na področju športa (državna diploma, ki jo je izdalo Joga združenje Slovenije) in fotokopijo osebnega dokumenta.
V obrazce pišete uradni naziv, ki je napisan na vaši diplomi, ki jo je izdal JZS.

Vpis v register nima določenega roka do kdaj naj bi to opravili, a ne pozabite le-to storiti.

V pomoč primer:
Ime/naziv programa: Usposabljanje za učitelja joge JZS 300 / 600

NOSILEC USPOSABLJANJA / IZDAJATELJ POTRDILA O USPOSOBLJENOSTI (ime/naziv nosilca usposabljanja, ki je izdala potrdilo o usposobljenosti): Joga združenje Slovenije

Pridobljen naziv: Učitelj joge JZS 300 / 600

Športna rekreacija (vpišite panogo): joga