Ljubljana Yoga Conference 2018

Dragi člani Joga združenja Slovenije!

Obveščamo vas, da bo 26. in 27. maja 2018 potekala Ljubljana Yoga Conference.

Letošnji format konference obeta poglobljene delavnice s svetovno priznanimi učitelji joge!

Kot partnerji dogodka omogočamo vsem aktivnim članom JZS 30% popust (najvišji možen) na dvodnevne ali enodnevne karte za konferenco.

Ob registraciji (http://www.ljubljanayogaconference.com/registracija.html) v sporočilo napišite kodo: JZS_LYC2018

 

Se vidimo,
vaše Joga združenje Slovenije

Zapisnik rednega občnega zbora JZS

Zapisnik rednega občnega zbora Joga Združenja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Združenje), ki je potekal dne 2.2.2018 s pričetkom ob 16.30 uri v prostorih City hotela, Dalmatinova 15, Ljubljana

Prisotni člani:  Daša Lakner, Robert Hönn, Katja Mlakar, Matjaž Mulec, Nataša Petavs, Darja Rogelj in Alenka Košorok Humar.

Zbrali smo se na rednem občnem zboru ob 16.30 uri, ki je bila določena v pravočasno poslanih vabilih. Ob 16.30 uri je bilo prisotnih 7 članov od 210 članov Združenja. Zato smo v skladu s četrtim odstavkom 15. člena statuta Združenja naš zbor odložili za 15 minut in ugotovili sklepčnost. Občni zbor otvori in vodi predsednica Daša Lakner v skladu s 17. členom statuta.

 

Povzetek dogajanja

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2017.
 2. Načrtovanje predvidenih aktivnosti za leto 2018.
 3. Razno.

 

Uvodoma predsednica Združenja Daša Lakner predstavi dnevni red in predlaga za zapisnikarico  zbora Alenko Košorok Humar.

SKLEP (soglasno sprejet): Zapisnik današnjega občnega zbora piše Alenka Košorok Humar.

Ad 1. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2017:

Predsednica podrobno poroča o delu društva, organov ter članov, opravljenem v letu 2017.

Predsednica poroča med drugim, da sta bila naša programa za učitelja joge JZS 300 in JZS 600  sprejeta na MIZŠ, Direktoratu za šport v juniju 2017.

Poroča, da je po današnjih podatkih naše Združenje sestavljeno iz 210 članov, ki delujejo na več kot 30. različnih lokacijah v Sloveniji in več le-teh tudi v tujini.

Konec poletja smo Dijano Mikić izbrali za administrativno pomoč pri zabeleženju in ureditvi vseh administracij v zvezi z diplomami, izpolnjevanji programov, urejevanju postopkov v zvezi z diplomami, itd.

SKLEP: Poročilo predsednice za JZS za  leto 2017 se soglasno sprejme.

 

Ad 2. Načrtovane aktivnosti za leto 2018:

še za naprej planiramo jogijska izobraževanja (marec, oktober 2018, marec 2019):

3 vikendi – en iz zgodovine joge in anatomija, drugi anatomija in kineziologija ter eno izobraževanje  iz splošnih dif vsebin, ki so prilagojena za učitelje joge. O dejavnostih se pravočasno obvesti vse člane in ne zapiše le na spletni strani.

Joga konferenca Ljubljana 2018 – 26. in 27. 5. 2018, bo v organizaciji AMRITAM d.o.o., kjer pristopimo kot partnerji s cca 3.000 eur sredstev in bomo partnerji projekta joga konference, s tem se bo delno subvencionirala našim članom udeležba na tej joga konferenci.

Mednarodni dan joge 2018: Vsi posamezniki oziroma joga šole lahko v skladu s predpisi, organizirajo svojo flash mob akcijo, po različnih krajih Slovenije, s katero na različnih lokacijah obeležimo dan joge.

Sklep: KOT PARTNERJI VSTOPAMO K IZVEDBI JOGA KONFERENCE V MAJU 2018!

Mednarodni dan joge bodo  joga učitelji lahko praznovali v lastni režiji.

 

Ad 3. Razno:

AKTIVNI ČLANI IN NEAKTIVNI ČLANI JZS – pozovemo neaktivne člane, da obnovijo svoje članstvo. Državne diplome in ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v JZS se podeljujejo le aktivnim članom.

Daša Lakner posreduje predlog ene od članic, ki se zaradi vremenskih razmer ni mogla udeležiti OZ – Anite Leskovšek Feldin, da bi letni občni zbor prenašali po spletu, a z razpravo ugotovimo, da to ne bi bilo smotrno, saj je pomembna aktivno prisostvovanje na OZ.

 

SKLEP: Članstvo se obnavlja letno do 28.2. za tekoče leto (minimalno 15 ur poučevanja in 10 ur na delavnicah oziroma usposabljanjih), do tega datuma se tudi plača članarina (20,00 eur). Izjema glede poučevanja in  usposabljanja so različna bolezenska stanja, porodniška, ipd., o čemer sklepa izvršilni odbor.

Občni zbor se ne prenaša po spletu.

 

Vsi gornji sklepi so bili soglasno sprejeti, nihče se ni vzdržal in nihče ni bil proti.

Zaključeno: 17.30.

Zapisnik zapisala: Alenka Košorok Humar

VABILO na občni zbor Joga združenja Slovenije

Vabimo vas na občni zbor JZS, ki bo v petek, 2. 2. 2018 ob 16.30 v City hotelu, Dalmatinova 15, Ljubljana.

DNEVNI RED:

 • PREGLED IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA ZA 2017,
 • NAČRTOVANJE PREDVIDENIH AKTIVNOSTI ZA LETO 2018,
 • RAZNO.
Svojo udeležbo javite na info@joga-zdruzenje.si

Joga združenje Slovenije – združenje joga učiteljev Slovenije

Skupaj smo močnejši!
www.joga-zdruzenje.si

Esejistični natečaj ob Mednarodnem dnevu joge 2017

Veleposlaništvo Indije
Ljubljana

Esejistični natečaj

Vabimo vas, da nam sodelujete na esejističnem natečaju ob Mednarodnem dnevu joge 2017.

Izbirate lahko med naslednjimi temami:

 1. a) Pozitivni učinki joge v boju z rakom
 2. b) Pozitivni učinki joge v nosečnosti
 3. c) Pozitivni učinki joge v boju z depresijo

Esej naj ne bo daljši od 1500 besed. Zaželeno je, da esej napišete v angleškem jeziku, sprejemamo pa tudi eseje v slovenščini.

Najboljši esej bomo nagradili na Veleposlaništvu Indije v Ljubljani.

Rok za oddajo prispevkov je 21. junij 2017.

Eseje pošljite na hocoffice.ljubljana@mea.gov.in

Mednarodni dan joge – program

SPOROČILO ZA JAVNOST

Generalna skupščina Združenih narodov je 11. decembra 2014 s podporo kar 177 od 193 držav članic 21. junij razglasila za Mednarodni dan joge.

Joga je neprecenljiv dar starodavne indijske tradicije. Pred več tisočletji so indijski modreci poskušali poiskati povezavo med materialnim in duhovnim svetom. Nastala je celostna znanost, ki so jo poimenovali »Yog«. Poimenovanje izhaja iz besede »Yuj«, ki v sanskrtu pomeni »povezati« ali »združiti«, iz nje pa izhaja tudi sodobni izraz joga, ki ga uporabljamo v zahodnem svetu. Joga je duhovna disciplina, ki se osredotoča na harmonijo uma in telesa. Z vadbo joge lahko dosežemo združitev individualne in univerzalne zavesti, harmonijo telesa, uma, zavesti in duha. Z redno vadbo lahko premagamo mnoge bolezni, ki izhajajo iz sodobnega načina življenja, in dosežemo celostno zdravje, srečo in harmonijo. Joga lahko spremeni naš pogled na svet. Njena združevalna moč vodi k izpolnjenosti in enosti s svetom in naravo.

Letos obeležujemo tretji Mednarodni dan joge. Veleposlaništvo Indije v sodelovanju z Joga federacijo Slovenije, Joga združenjem Slovenije in ISHA fundacijo organizira javno prireditev v soboto, 17. junija 2017, ob 9.30 v Parku Tivoli, Ljubljana.

 

PRESS RELEASE

On 11 December 2014, the 193 member United Nations General Assembly approved, with a record consensus of 177 co-sponsoring countries, a resolution to establish 21 June as International Day of Yoga.

Yoga is a priceless gift of ancient Indian tradition. Thousands of years ago Indian saints tried to find out the link between the physical and spiritual world which resulted in the realisation of a holistic science which they called “Yog”. Derived from Sanskrit root “Yuj” meaning “to join” or “to unite”, Yoga is a spiritual discipline which focuses on bringing harmony between mind and body. The practice of Yoga leads to union of individual consciousness with the universal consciousness. Through the systematic practice of yoga techniques balance of body, mind, consciousness and soul are developed. The aim of practising Yoga is to overcome all kinds of sufferings or ailments and achieving holistic health, happiness and harmony. Yoga has the ability to change our perspective of life. Its unifying power leads to completeness and oneness with the world and nature.

This year marks the celebrations of the 3rd International Day of Yoga. The Embassy of India, in association with Yoga Federation Slovenia, Yoga Alliance Slovenia and ISHA Foundation will be organising an event on 17 June 2017 at 930 hrs at Tivoli Park, Ljubljana.

 

 

Mednarodni dan joge: 17. junij 2017

V imenu Joga združenja Slovenije se je Alenka Košorok Humar 22. maja na Indijski ambasadi udeležila sestanka  glede organizacije dogodka ob Mednarodnem dnevu joge.

Dogodek je načrtovan 17. 6. 2017 v Tivoliju pod okriljem Ayush Indijske ambasade. Trajal bo od 9.30 do 14.00 na zelenici za bazenom Tivoli (»sankališče«). Na zbirnem mestu je potrebno biti ob 8.30.

Začelo se bo z uradnim protokolom in skupno vadbo, ki bo trajala cca 30-45 minut in jo bo vodil Aleš Jazbec (Iyengar joga, Joga federacija Slovenije) na priložnostnem majhnem odru. Nato se bo vsako združenje oziroma posamezne šole znotraj le-teh predstavilo in imelo 20 minutni program. Ta program je zamišljen lahko kot predavanje, lahko pa tudi združeno s kratko vadbo. Vsak od udeležencev (za enkrat so zabeležili tudi nas), bo imel na voljo tudi eno razstavno mizo za svoje plakate, predstavitve in podobno.  

Prosimo vas, če lahko razmislite, ali se bomo aktivno udeležili tega dogodka in kdo nas bo predstavljal.

Če se kdo od nas udeleži, pove malce o Joga združenju Slovenije in potem lahko tudi predstavi svojo šolo, zvrst joge, ipd. s svojim 20 minutnim programom. 

Do srede, 24. 5. 2017, zvečer morate zainteresirani poslati (info@joga-zdruzenje.si) kratko vsebino programa (4-5 stavkov) in logotip (če se bo dalo objavit, drugače bo samo logotip od JZS).

Če bomo sodelovali, bo potrebno določiti tudi »reditelja« – t.i. varnostnik z rdečim trakom (kot pred 2. leti) ter nekoga, ki bo po dogodku pomagal pospraviti.

Indijska ambasada bo poskrbela za promocijo dogodka (mediji, STA, RTV, MOL, itd.).

Priprava skupne vadbe za protokol, ki je določena s strani AYUSH: četrtki 25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6. od 11.00 do 12.30 na Indijski ambasadi (knjižnica).

Prijazen pozdrav,
Joga združenje Slovenije

p. s. Ker je Mednarodni dan joge uradno 21. junija, lahko, če tako želite, tisti dan v lastni režiji ponudite brezplačne ure joge, dan odprtih vrat in podobno. O tem nas lahko tudi obvestite. 🙂

Zapisnik rednega občnega zbora, 28. 3. 2017

Zapisnik rednega občnega zbora Joga Združenja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Združenje),
ki je potekal dne 28.3.2016 s pričetkom ob 15. uri
v prostorih City hotela, Dalmatinova 15, Ljubljana

Prisotni člani: Daša Lakner, Robert Hönn, Nataša Petavs, Nataša Rhind-Tutt, Peter Marinič, Nina Trebec, Marta Perčič, Mira Peunik, Elizabeta Vasilić, Klavdija T. Klofutar, Polona Sepe in Alenka Košorok Humar.

Zbrali smo se na rednem občnem zboru ob 15. uri, ki je bila določena v pravočasno poslanih vabilih. Ob 15. uri je bilo prisotnih 12 članov od 192 članov Združenja. Zato smo v skladu s četrtim odstavkom 15. člena statuta Združenja naš zbor odložili za 15 minut in ugotovili sklepčnost. Občni zbor otvori in vodi podpredsednik Robert Hönn v skladu s 17. členom statuta.

Povzetek dogajanja:

Dnevni red:
1. Poročilo o dosedanjem delu in pregled letnega poročila za leto 2016.
2. Nadaljnji koraki za urejanje statusa učitelja/ce joge in statusa šol joge.
3. Razno.

Uvodoma podpredsednik Združenja Robert Hönn predstavi dnevni red in predlaga za zapisnikarico zbora Alenko Košorok Humar.

SKLEP (soglasno sprejet): Zapisnik današnjega občnega zbora piše Alenka Košorok Humar.

Ad 1. Poročilo o dosedanjem delu in pregled letnega poročila za leto 2016:

Podpredsednik podrobno poroča o delu organov ter članov, opravljenem v letu 2016.

Poroča, da je po današnjih podatkih naše Združenje sestavljeno že iz več kot 190 članov, ki delujejo na več kot 30. različnih lokacijah v Sloveniji in več le-teh tudi v tujini.

Poda tudi poročilo o tem, kaj vse je bilo postorjenega od lanskega januarskega občnega zbora.
Med drugim smo dne 18.4.2016 v skladu s sklepom januarskega občnega zbora (2016) predložili Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS Slovenije dva programa usposabljanja za joga učitelja z nazivom Učitelj joge JZS 300 (strokovni delavec 2) in Učitelj joge JZS 600 (strokovni delavec 3). Potrdila sta ga oziroma dala pozitivno mnenje do sedaj dve potrebni telesi – Olimpijski komite Slovenije in Fakulteta za šport. Končna – formalna odločitev bo sprejeta na Strokovnem svetu RS na njegovi aprilski seji. Za dodatne module, ki smo jih predlagali poleg dveh programov, ni potrebno regulacija na državni ravni, ampak le v okviru našega JZS.

V lastni režiji smo organizirali Svetovni dan joge pri Etnografskem muzeju v juniju 2016, kjer je bila kljub slabemu vremenu velika udeležba. Podpredsednik pojasni tudi vse dogajanje okoli tega dneva v preteklem letu (leta 2015). V letošnjem letu bomo ponovili, vsaka sugestija in predlogi so dobrodošli!

Izvedli smo kar nekaj izobraževanj – vikend usposabljanja: zgodovina joge, anatomija, filozofija joge, in tudi letos v januarju in marcu izvedli predavanja vseh splošnih predmetov predpisanih s strani MIZŠ.

Vsi se strinjamo, da moramo člane o izobraževanju bolj ažurno obvseščati.

Finančno poročilo in stanje na dan 31.12.2016: 2.826,00 EUR

Dobrodelnost – projekt Botrstvo: 360,00 eur sredstev smo nakazali v letu 2016.

SKLEP: Poročilo podpredsednika za leto 2016 se sprejme.

Ad 2. Nadaljnji koraki pri urejanju statusa učitelja joge in statusa šol joge:

V glavnem smo to točko obdelali že v predhodnji točki, pri poročilu podpredsednika in vmesni razpravi.
Obvezno permanento usposabljanje joga učitelja je še vedno: 15 ur poučevanja in 10 ur na delavnicah oziroma različnih usposabljanjih, kakršnihkoli v zvezi z jogo, masažami, sprostitvenimi tehnikami, gibanjem. To je minimum za obnovitev članstva. Ta dolžnost ostaja.

SKLEP: Članstvo se obnavlja letno do 28.2. za tekoče leto (minimalno 15 ur poučevanja in 10 ur na delavnicah oziroma usposabljanjih), do tega datuma se tudi plača članarina (10,00 eur). Izjema glede poučevanja in usposabljanja so različna bolezenska stanja, porodniška, inpd., o čemer sklepa izvršilni odbor.

SKLEP: Člani smo seznanjeni glede statusa joga učitelja in joga šol.

Ad 3. Razno:

Članom v letu 2017 ponudimo kvalitetno delavnico kakšnega učitelja iz tujine. Prisotni člani se s tem strinjajo. Zbiramo predloge za usposabljanje, vabljeni k sodelovanju s sugestijami in predlogi! Kotizacija na takšno usposabljanje bo za naše člane simbolična (kot resnost prijave), za vse ostale tržna.

Mednarodni dan joge 2017: Nina Trebec predlaga dogodek kot npr. pred leti (Čuti, Misli, Deluj) na Kongresnem trgu, kjer je bilo udeleženih več šol joge, zelo raznovrstno. Morda prostor od Moderne galerije do Prešernove? Brez imen šol, nujno za čim več ljudi. Polona Sepe predlaga “light motiv”, recimo: Upočasnite se, bodite v tišini, yame in niyame, .. za naslednje leto (2018) bo kaj ustvarjalnega in domiselnega predlagala. Lahko gremo tudi v kako dobrodelno ustanovo in delamo. Premislimo in v naslednjih 15 dnevih zbiramo predloge za organizacijo dogodka, ne samo v Ljubljani, tudi po drugih krajih Slovenije.

Ponovno razpravljamo o našem statusu joga učitelja in joga šol. Nataša Petavs pojasni, da pojma šport” ne moremo enači samo z vrhunskim, tekmovalnim športom. Šport ima več pojavnih oblik. To je tudi rekreativni šport, vse oblike rekreacije in gibanja, gibalnih oblik, sprostitvenih oblik. Mi se uvrščamo pod rekreativne dejavnosti, kot prostočasne dejavnosti.

Razpravljamo tudi o tem, da bomo morali določiti in plačati nekoga, ki se bo ukvarjal z administrativnim in delno tudi strokovnim delom za JZS, ki bo opravljal nalogo tajnice, ker so zadeve prešle meje obvladovanja in amaterskega dela. Dnevno je veliko pošte naših članov, katerim je potrebno odgovarjati, urejati z računovostvom, institucijami, obeta sem nam tudi veliko delo z registracijami diplom, vse za članstvo, ki presega številko 190! O tem bomo morali čim prej odločati in sprejeti racionalno rešitev zbiramo ponudbe ter angažirati nekoga, ki bo to profesionalno opravljal.
Razpravljamo tudi o povišanju članarine in soglasno sprejmemo

SKLEP: Članarina se poviša na 20,00 eur, kar velja od 1.1.2018.

Vsi gornji sklepi so bili soglasno sprejeti, nihče se ni vzdržal in nihče ni bil proti.

Zaključeno: 16.30.

Zapisnik zapisala:
Alenka Košorok Humar

Vabilo na vikend izobraževanja

18. in 19. marec 2017

Vabimo vas na neobvezna, a koristna predavanja, ki so za člane JZS brezplačna.

Cena za zunanje udeležence je 120,00 € na dan oz. 200,00 € za celoten modul. Poslali vam bomo račun, ki ga poravnajte do 17. 3. 2017.

Urnik

Sobota

 • 8.00-12.30 – Osnove pedagogike in didaktike programov športne rekreacije, Natasa Petavs
 • 13.30-18.00 – Osnove teorije in metodike vadbe športne rekreacije, Mito Šinkovec

Nedelja

 • 8.00-12.30 – Management in zakonodaja programov športne rekreacije, Nataša Petavs, Alenka Kosorok Humar
 • 13.30-18.00 – Osnove razvojne psihologije in psihologije športne rekreacije, Katra Kodela

 

Kje?
Dvorana ŠOU, Vojkova 63
.

Zaradi kapacitete dvorane vas prosimo, da pošljete obvezno predhodno prijavo na info@joga-zdruzenje.si

Vabilo na občni zbor

Dragi člani Joga združenja Slovenije – učitelji/-ce joge!

Vabimo vas na letni občni zbor, ki bo potekal v City hotelu (Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana), v torek, 28. 3. 2017 ob 15.00.

Dnevni red:

 1. Pregled letnega poročila
 2. Nadaljnje delovanje Združenja
 3. Razno

Po nepotrebnem se po spletu ponovno širi zmeda glede statusa joga učiteljev. Informacije, ki jih navajamo na spletni strani JZS, so točne in resnične.

Kot združenje enakovrednih članov smo se demokratično odločili, da uredimo svoj status na pregleden način. Prijavili smo programa na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (ki je pristojno za športno-rekreativne vadbe), do sedaj pridobili vsa potrebna pozitivna mnenja in programa sta v končnem krogu verifikacije.

Vsak gre po svoji poti in vsak ima svoja vrata. Kot že rečeno, se bo moral tudi vsak ponudnik joge odločiti, kako in kam se bo uvrstil. Seveda MIZŠ ni pristojno za preverjanje in nadzor vseh tistih, ki bodo “zunaj” sistema, kar pa ne pomeni, da jim ne bo potrebno urediti svojega statusa prav tako na pregleden način.

Dopis Strokovnega sveta RS za šport z dne 15. 2. 2017, to samo potrjuje. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS ne more posegati in nima pristojnosti, da presoja veljavnost diplom in certifikatov oseb, tudi učiteljev joge, ki niso in se ne bodo vključili v programe, ki sodijo v njegovo pristojnost. Tisti, ki pa se bodo vključili v te programe, bodo njihove diplome in certifikati obravnavani in priznani v skladu z načelom o pridobljenih pravicah.

S članstvom v Joga združenju Slovenije pridobite verifikacijo vaše diplome/certifikata o strokovni usposobljenosti, ki je veljavna na državni ravni v Republiki Sloveniji.

S spoštovanjem,
strokovno – programska komisija JZS

Skupaj smo močnejši!

Izobraževanje in obnovitev članstva

Spoštovani člani Joga združenja Slovenije!

Zakorakali smo v novo leto in želimo vam, da bo to točno tako, kot mora biti. Želimo vam vse dobro na vaši jogijski poti!

 

OBNOVITEV ČLANSTVA

Ne pozabite na obnovitev članstva za leto 2017sledite navodilom na spletni strani in izpolnite obrazec >>

Hvala da podpirate naš skupen trud pri ureditvi statusa joga učiteljev!

 

IZOBRAŽEVANJE – ANATOMIJA (28. in 29. januar 2017)

Vabimo vas na neobvezno, a koristno izobraževanje – modul anatomije, ki je za vse člane JZS brezplačen.

Katra Kodela nas bo popeljala skozi osnovno razumevanje telesa:

 • ravnine,
 • hrbtenica,
 • skelet (gleženj, koleno, kolk, sklepni ritmi spodnjih okončin, rama, atlanto-okcipitalni, …),
 • mišice (3 plasti avtohtone hrbtne muskulature, dodane mišice trapezius, latisimus dorsi in v tej povezavi humeroskapularni ritem),
 • organi in gibanje organov (inheretno ter med seboj: srce-pljuča, ledvice-pljuča v rotacijah, zanke med hojo, gibanje z organi).

Alja Skrt nas bo seznanila z medicino v športu, o rekreaciji ter kakšne so kontraindikacije ukvarjanja s športom (predvsem pri kroničnih boleznih).  Pregled anatomije na medicinski način & srčno-žilni in dihalni sistem.

Cena za ZUNANJE udeležence je 120 eur / dan, 200 eur / celoten modul, za člane JZS brezplačno. ZUNANJI udeleženci ob prijavi prejmete račun, ki ga poravnajte do 27. januarja 2017.

 

Kdaj in kje?
28. in 29. 1 .17 od 8.00 – 18.00 v dvorani ŠOU, Vojkova 63
.

Zaradi kapacitete dvorane vas prosimo, da pošljete obvezno predhodno prijavo na info@joga-zdruzenje.si

 

STATUS REPORT 🙂

Novice glede statusa joga učiteljev JZS: Program je še vedno v procesu potrjevanja. Na fakulteti za šport so že potrdili naš program, čakamo še na dokončno potrditev Olimpijskega komiteja Slovenija. Na njihovo zahtevo smo morali vnesti nekaj minimalnih sprememb in v kratkem pričakujemo njihov odgovor.

V začetku pomladi vas bomo povabili tudi na občni zbor, na katerem se bomo podružili, se odločili za nadaljnje smernice delovanja JZS in še marsikaj.