Peticija “Joga ni šport”

Strokovni svet Republike Slovenije za šport,  je na svoji 6. seji dne 26.4.2006 pod točko 8. sprejel sklep, da joga ni šport, za katerega velja 26. člen Zakona o športu, ki določa, da morajo imeti strokovni delavci v športu ustrezno izobrazbo oziroma usposobljenost. Seveda to pomeni ustrezno športno izobrazbo, ki z jogo nima nobene zveze!

Dejstvo je, da je joga samo joga in nikakor ne šport.

Ne glede na ta sklep, je Strokovni svet RS za šport dne 13. 05. 2014 potrdil program usposabljanja strokovnih delavcev v športu, v katerem je pod točkami 290. 291. in 292. potrjen program Športna rekreacija – joga, ki ga bodo izvajali strokovni delavci – vaditelj joge, inštruktor joge in učitelj joge, nosilec programa je Zveza joga društev Slovenije, katerega člani so vsa društva  Joga v vsakdanjem življenju.

Uradniki na Ministrstvu za šport ta program športne rekreacije – joge razumejo kot dejstvo, vsak učitelj joge, katerekoli zvrsti joge, bo moral imeti izpit po programu športne rekreacije.

S tem se pa ne moremo strinjati ostali učitelji in izvajalci joge, ki prav tako poučujemo in vadimo jogo v Sloveniji in se nas posledično sklep Strokovnega sveta dotakne oz. tiče.

Sprejetje sklepa s strani Strokovnega sveta RS za šport ima za vse nas že certificirane učitelje joge, ki nismo del Joge v vsakdanjem življenju (JVVŽ) sledeče posledice:

  1. Naši že pridobljeni certifikati in diplome iz joge nimajo več vrednosti v Sloveniji, kar pomeni, da ne bomo smeli poučevati joge iz zvrsti, ki smo se je učili
  2. Če bomo želeli učiti, bomo morali na ponovno triletno izobraževanje katerega pripravlja JVVŽ skupaj s Fakulteto za šport.

Zato smo sestavili dopis, kateri bo poslan na Strokovni svet RS za šport, v katerem nasprotujemo nastali situaciji in zahteva vzpostavitev pravičnega stanja. Če tudi ti podpiraš to idejo te prosimo, da s svojim podpisom prispevaš k teži tega dopisa.

 

Lep pozdrav,
učitelji različnih stilov joge, ki delujemo v Sloveniji.