Ali je joga šport?

Naše poslanstvo je zaščita interesov JZS – včlanjenih učiteljev joge v Sloveniji pri pridobitvi statusa učitelj oz. učiteljica joge.

Izpostavljamo problematiko z uvrščanjem joge med šport, ki je nastala po 16. redni seji Strokovnega sveta RS za šport dne 13.5.2014. Na Ministrstvu za Izobraževanje, znanost in šport je preko Zveze društev Joge v vsakdanjem življenju joga uvrščena med športne dejavnosti – športna rekreacija. Stališče učiteljev joge pa je, da joga ni in ne more biti šport. Zagovarjamo veljavnost sklepa 6. seje Strokovnega sveta RS za šport z dne 26.04.2006, sklep 8 (“Joga ni šport”- za katerega velja 26. člen Zakona o športu, ki določa, da morajo imeti strokovni delavci v športu ustrezno izobrazbo oziroma usposobljenost).

Naš namen je upoštevanje že sprejetih zakonskih določil ter stališče učiteljev joge, da joge ni možno uvrstiti med športne dejavnosti, saj gre za veliko širšo in večplastno dejavnost.

Dopis je bil ministrstvu poslal v petek, 17. 4. 2015!

Kot predstavnici našega združenja (JZS) sta se Daša Lakner (predsednica JZS) in Alenka Košorok Humar (članica Izvršnega odbora JZS) z nekaterimi predstavniki jogijskih šol in organizacij ter s skupnim pravnim zastopnikom odvetnikom Tomažem Avsenikom dne 3. 6. 2015 udeležili neformalnega sestanka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ki je vabil. S strani MISŠ so se sestanka udeležili Janez Sodržnik (Komisija za pravne akte-predsednik), Mojca Pečnik Ternovšek, dr. Marjeta Kovač, Barbara Kuerner Čad (članica Komisije za pravne akte) in Bojan Rotovnik (predsednik Strokovnega sveta za šport).

Pojasnjena nam je bila kronologija dogajanja od leta 2006, ko je bil sprejet sklep, da JOGA NI ŠPORT. Takrat je prof. Filipčič iz Fakultete za šport oblikoval mnenje, da joga ni šport (stroka) in to je bilo tudi sprejeto kot doktrina. Potem ( od 2006 dalje) pa so se na enkrat začele pojavljati najrazličnejše pobude o tudi zelo mejnih gibalnih aktivnostih, npr. kineziologiji in podobno, katerih nosilci so pripravljali svoje programe in jih začeli prijavljati pri MIZŠ. V ta okvir se je uvrstil tudi sprejeti program Zveze joga društev Slovenije.

V nadaljnjo debato smo se vključili vsi in poglobljeno pojasnili večino naših pomislekov iz našega dopisa in zakaj smatramo, da joga ni šport. To smo dokumentirali tudi z obsežnim pisnim gradivom večih etabliranih strokovnjakov, ki poglobljeno utemeljujejo naše stališče, da joga ni šport. Ob tej priliki se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so svoja stališča zapisali in utemeljili: prof. dr Helena Motoh, dr. Tamara Ditrich, Tina Košir Mazi, Nina Petek, Nataša Petavs, Mito Šinkovec, Dalibor Todorović, Barbara Dobberthien – ameriška YOGA ALLIANCE.

MIZŠ oziroma pristojna telesa bodo pregledala prejeto gradivo z naše strani in še enkrat razmislila (ev. odločala) o svojem zadnjem sklepu (s področja joge), da Joga je šport (sklep z dne 13.5.2014).