Sistemsko urejanje področja joge

10. 11. 2015 je na MIZŠ  potekala 26. redna seja Strokovnega sveta RS za šport. 5. točka dnevnega reda se dotika joge: Sistemsko urejanje področja joge v Republiki Sloveniji. Seje se je lahko udeležil kot naš pravni zastopnik Tomaž Avsenik. Za omenjeno točko dnevnega reda je bil sprejet sklep: Organizacije s področja joge, ki izvajajo pretežno telesno-gibalne dejavnosti lahko predložijo svoje programe izobraževanj v potrditev.(izjava je povzeta in ni uradni zapisnik seje) 

Na seji se je upoštevalo Mnenje OKS-ZŠZ – ureditev področja joge (.pdf) in Mnenje Fakultete za šport (.pdf).

Ker država zahteva sistemsko urejanje področja joge kot športno-rekreativne dejavnosti, vas bomo o naših nadaljnjih korakih kmalu obvestili!